правни съобщения

правни съобщения

Ние, операторите на този уебсайт, го предоставяме като обществена услуга на нашите потребители.

Моля, прегледайте внимателно следните основни правила, които регулират използването на уебсайта ви. Моля, обърнете внимание, че използването на Уебсайта представлява Вашето безусловно съгласие да следвате и да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване. Ако вие („Потребителят“) не сте съгласни с тях, не използвайте Уебсайта, не предоставяйте никакви материали на Уебсайта или изтегляйте материали от тях.

Операторите си запазват правото да актуализират или модифицират настоящите Общи условия по всяко време, без предварително уведомяване на Потребителя. Използването на уебсайта след всяка такава промяна представлява вашето безусловно съгласие да следвате и да бъдете обвързани от настоящите Общи условия, както са променени. Поради тази причина ви препоръчваме да прегледате настоящите Общи условия, когато използвате уебсайта.

Тези Общи условия за ползване се отнасят за използването на уебсайта и не се разпростират върху свързани сайтове на трети страни. Настоящите Общи условия съдържат цялото споразумение („Споразумението“) между Вас и Операторите по отношение на Уебсайта. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени.

Разрешено и забранено използване

Можете да използвате уебсайта с единствената цел да споделяте и обменяте идеи с други потребители. Не можете да използвате Уебсайта за нарушаване на приложимо местно, държавно, национално или международно законодателство, включително, без ограничение, всички приложими закони, свързани с антитръстови или други незаконни търговски или бизнес практики, федерални и държавни закони за ценни книжа, разпоредби, издадени от Американските ценни книжа и комисия за борса, всички правила на всяка национална или друга борса за ценни книжа и всички американски закони, правила и разпоредби, регулиращи износа и реекспорта на стоки или технически данни.

Не можете да качвате или предавате материали, които нарушават или присвояват авторски права, патент, търговска марка или търговска тайна, или да разкриват чрез уебсайта каквато и да е информация, чието разкриване би представлявало нарушение на каквито и да било задължения за поверителност, които имате.

Не можете да качвате никакви вируси, червеи, троянски коне или други форми на вреден компютърен код, нито да подлагате мрежата или сървърите на Уебсайта на неразумно натоварване на трафика или да участвате по друг начин в поведение, считано за нарушаващо обичайната работа на Уебсайта.

На вас е строго забранено да комуникирате на или чрез уебсайта какъвто и да е незаконен, вреден, обиден, заплашителен, обиден, клеветнически, тормозен, клеветнически, вулгарен, нецензурен, неприличен, омразен, измамен, сексуално явен, расов, етнически или по друг начин неприемлив материал на всякакъв вид, включително, но не само, всякакви материали, които насърчават поведение, което би представлявало престъпление, ще породи гражданска отговорност или нарушава по друг начин приложимото местно, държавно, национално или международно право.

Изрично ви е забранено да събирате и използвате лична информация на други Потребители, включително адреси, телефонни номера, факс номера, имейл адреси или друга информация за контакт, която може да се появи на уебсайта, с цел създаване или съставяне на маркетингови и / или пощенски списъци и от изпращането на други Потребители нежелани маркетингови материали, независимо дали по факс, имейл или други технологични средства.

Също така ви е изрично забранено да разпространявате лична информация на Потребителите на трети страни за маркетингови цели. Операторите считат съставянето на маркетингови и пощенски списъци с използване на лична информация на Потребителите, изпращане на нежелани маркетингови материали до Потребители или разпространение на лична информация на Потребителите на трети страни за маркетингови цели като съществено нарушение на настоящите Общи условия на Използвайте, а Операторите си запазват правото да прекратят или преустановят достъпа Ви и използването на Уебсайта и да преустановят или отнемат Вашето членство в консорциума без възстановяване на платени вноски за членство.

Операторите отбелязват, че неразрешеното използване на личната информация на Потребителите във връзка с нежелана маркетингова кореспонденция също може да представлява нарушение на различни държавни и федерални закони за борба със спама. Операторите си запазват правото да докладват за злоупотреба с личната информация на Потребителите на съответните правоприлагащи и държавни органи, а Операторите ще си сътрудничат изцяло с всички органи, разследващи нарушения на тези закони.

Потребителски Submissions

Операторите не искат да получават поверителна или поверителна информация от вас чрез уебсайта. Всички материали, информация или друга комуникация, които предавате или публикувате („Приноси“) на уебсайта, ще се считат за поверителни.

Всички приноси към този сайт са лицензирани от вас под лиценза MIT на всеки, който желае да ги използва, включително операторите.

Ако работите във фирма или в университет, вероятно не сте притежател на авторските права върху нищо, което правите, дори и в свободното си време. Преди да направите принос към този сайт, вземете писмено разрешение от вашия работодател.

Потребителски дискусионни списъци и форуми

Операторите могат, но не са задължени да наблюдават или преглеждат каквито и да било области на уебсайта, където потребителите предават или публикуват съобщения или комуникират единствено помежду си, включително, но не само потребителски форуми и имейл списъци, и съдържанието на всякакви такива съобщения. Операторите обаче не носят отговорност, свързана със съдържанието на такива съобщения, независимо дали произтичат от законите за авторското право, клеветата, поверителността, непристойността или по друг начин. Операторите могат да редактират или премахват съдържание на Уебсайта по свое усмотрение по всяко време.

Използване на лична информация

Вие се съгласявате да предоставяте вярна, точна, актуална и пълна информация при регистрация в уебсайта. Ваша отговорност е да поддържате и своевременно актуализирате тази информация за акаунта, за да бъде вярна, точна, актуална и пълна. Ако предоставите информация, която е измамна, невярна, неточна, непълна или не е актуална, или имаме основателни основания да подозираме, че такава информация е измамна, невярна, неточна, непълна или не актуална, ние си запазваме правото да спрем или прекратим вашия акаунт без предизвестие и да откаже каквото и да е настоящо и бъдещо използване на уебсайта.

Въпреки че раздели на Уебсайта могат да се разглеждат само чрез посещение на Уебсайта, за да получите достъп до някои Съдържание и / или допълнителни функции, предлагани на Уебсайта, може да се наложи да влезете като гост или да се регистрирате като член. Ако създадете акаунт на уебсайта, може да бъдете помолени да предоставите вашето име, адрес, потребителско име и парола. Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на паролата и акаунта и носите пълна отговорност за всички дейности, които се случват във връзка с вашата парола или акаунт. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всяко неразрешено използване на вашата парола или акаунт или всяко друго нарушение на сигурността. Освен това се съгласявате, че няма да разрешите на други, включително тези, чиито акаунти са прекратени, да имат достъп до уебсайта, използвайки вашия акаунт или потребителски идентификатор. Вие предоставяте на Операторите и всички други лица или образувания, участващи в работата на Уебсайта, правото да предават, наблюдават, извличат, съхраняват и използват Вашата информация във връзка с работата на Уебсайта и при предоставянето на услуги за Вас. Операторите не могат и не поемат никаква отговорност или отговорност за каквато и да е информация, която изпращате, или използването или злоупотребата на информацията, предавана или получена с помощта на уебсайт, от вашата или от трети страни.

Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и държите безвредни Операторите, агентите, продавачите или доставчиците от и срещу всякакви претенции, щети, разходи и разходи, включително разумни адвокатски хонорари, произтичащи от или свързани с вашето използване или злоупотреба с уебсайта, включително, без ограничение, вашето нарушение на настоящите Общи условия, нарушението от вас, или друг абонат или потребител на вашия акаунт, на каквото и да е право на интелектуална собственост или друго право на което и да е физическо или юридическо лице.

Приключване

Настоящите Общи условия за ползване са в сила, докато не бъдат прекратени от нито една от страните. Ако вече не сте съгласни да се обвързвате с настоящите Общи условия, трябва да прекратите използването на уебсайта. Ако сте недоволни от уебсайта, неговото съдържание или някое от тези условия, правила и политики, единственото ви правно средство за защита е да прекратите използването на уебсайта. Операторите си запазват правото да прекратят или преустановят достъпа и използването на Уебсайта или части от Уебсайта без предизвестие, ако считаме, че по наше собствено усмотрение, че такова използване (i) е в нарушение на приложимия закон; (ii) е вредно за нашите интереси или интересите, включително интелектуална собственост или други права, на друго лице или образувание; или (iii) когато Операторите имат основания да смятат, че нарушавате настоящите Общи условия за ползване.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ

УЕБ-САЙТЪТ И АСОЦИИРАНИТЕ МАТЕРИАЛИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА „КАКВО Е“ И „КАТО НАЛИЧНО“. КЪМ ПЪЛНАТА ДОПУСТИМА ПО ПРИЛОЖИМО ЗАКОН ОПЕРАТОРИТЕ ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, ВКЛЮЧВАЩИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ, ИМПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВОСТ И ФИТНЕС ЗА ИНФОРМАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ НИС. ОПЕРАТОРИТЕ НЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ИЛИ ГАРАНЦИЯ, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ЩЕ СЕ ОТГОВАРИ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ИЛИ ЧЕ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА ЩЕ БЪДЕ БЕЗПРЕКЪСНО, ВРЕМЕННО, СИГУРНО ИЛИ ГРЕШКА БЕЗПЛАТНО; НИ ОПЕРАТОРИТЕ ПРАВЯТ ВСИЧКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИЛИ ГАРАНЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ САЙТА. ОПЕРАТОРИТЕ НЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ИЛИ ГАРАНЦИИ ВЪВ ВСЯКАКВИ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ИМПЛИКТИРАНИ, ОТНОСНО РАБОТАТА НА УЕБСАЙТА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ПРОДУКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ НА САЙТА.

В НИКАКЪВ СРЕДА ОПЕРАТОРИТЕ ИЛИ НИКОЙ ОТ АГЕНТИТЕ, ДОСТАВЧИЦИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ НЯМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВАТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БИЗНЕСА, ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ) ИЗТЕГЛЯТ ОТ УСЛУГАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ-САЙТА, ​​ДРУГО ОПЕРАТОРИТЕ ДА БЪДАТ СЪВЕТЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТАКИВА ЩЕТИ. НАСТОЯЩИЯТ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ СЪСТАВЯ СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ СПОРАЗУМЕНИЕ. ЗАЩОТО НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ ЗАБРАНЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ НЕЗАБАВНИ ЩЕТИ, ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВАС.

РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВСЕКО СЪДЪРЖАНИЕ, ИЗТЕГЛЕНО ИЛИ ПО ДРУГО ПОЛУЧЕНО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ САЙТА, ​​Е НА ВАША СОБСТВЕНА РАЗГЛЕЖДАНЕ И РИСК И ЧЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ЕДИНСТВЕНО ОТГОВОРНИ ЗА ВСЯКО ВРЕДА НА ВАШАТА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА НА ИНТЕРНЕТ ИНСТРУКТА ИЛИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ИЛИ ВЪЗМОЖНА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА СЪДЪРЖАНИЕТО. ОПЕРАТОРИТЕ НЯМА ДА ОТГОВАРЯТ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ, ИЛИ ТВЪРДЕНИ ДА СА ПРИЧИНЕНИ, ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО, ИНФОРМАЦИЯТА И ИДЕИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ИЛИ ПОСОЧЕНИ ИЛИ ПОЯВАНИ НА ИЛИ САЙТА. ВАШЕТО УЧАСТИЕ В УЕБСАЙТА Е САМО НА ВАШ СИ РИСК. НИКАКВИ СЪВЕТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, И УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ВАС ОТ ОПЕРАТОРИТЕ ИЛИ ЧРЕЗ ОПЕРАТОРИТЕ, ТЕХИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ НЕ СЪЗДАВАТ ВСЯКАКВА ГАРАНЦИЯ, НЕИЗРАЧНО НАПРАВЕНА ТУК. ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ-САЙТА, ​​ЧЕ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ-САЙТА Е НА ВАШ ЛИЧЕН РИСК.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И НИКАКВА ПРАВНА ИЛИ ПРИЛОЖИМА ТЕОРИЯ, ДАЛИ В ДЕКОРТА, ДОГОВОРА, ПРЕГЛЕДИТЕ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГИ, ОПЕРАТОРИТЕ ИЛИ ВСИЧКИ АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИТЕ, ДРУГИ ЛИЧНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛИ, КОИТО ИНФОРМАЦИОННИ ЛИЧНИ ДАННИ , СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ загуби или вреди от всякакъв характер, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ИЛИ ЗА всяко нарушение на сигурността, свързани с предаването на чувствителна информация чрез уеб сайт или за всякаква информация, получена чрез УЕБСАЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ИЗПУСТЕНИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ДОБРА ВОЛЯ, ЗАГУБА ИЛИ КОРУПЦИЯ НА ДАННИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОЧНОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ИЛИ КОМПЮТЪРЕН ОТКАЗ ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ АВТОРИЗИРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗНАЙТЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТАКИВА ЩЕТИ.

ОБЩАТА КУМУЛАТИВНА ОТГОВОРНОСТ НА ОПЕРАТОРИТЕ ЗА ВСИЧКИ И ВСИЧКИ ИСКОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УЕБ САЙТА НЯМА ДА ПРЕВИШЕ ПЕТ НАС ДОЛАРИ ($ 5.00). ПОТРЕБИТЕЛЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА И ПРИЗНАВА, ЧЕ ПРЕДИШИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТГОВОРНОСТТА СА СЪЩЕСТВЕНО ОСНОВАНИЕ НА ПРЕГЛЕДА И ЧЕ ОПЕРАТОРИТЕ НЯМА ДА ПРЕДОСТАВЯТ ТАКВО ОГРАНИЧЕНИЕ НА АБСЕНТНОТО УЕБ САЙТА.

общ

Уебсайтът се хоства в САЩ. Операторите не твърдят, че Съдържанието на уебсайта е подходящо или може да бъде изтеглено извън Съединените щати. Достъпът до Съдържанието може да не е законен от определени лица или в определени държави. Ако имате достъп до уебсайта извън Съединените щати, вие правите това на свой собствен риск и отговаряте за спазването на законите на вашата юрисдикция. Разпоредбите на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки няма да се прилагат към тези условия. Страната може да уведоми другата страна само писмено на основното място на стопанска дейност на тази страна, вниманието на главния юридически служител на тази страна или на друг адрес или по друг начин, който страната посочи в писмена форма. Известието се счита за подадено при лична доставка или факсимиле, или, ако е изпратено със заверена поща с предплатена пощенска пратка, 5 работни дни след датата на изпращане на пощата или, ако е изпратено от международен куриер за една нощ с предплатена пощенска пратка, 7 работни дни след датата на изпращане по пощата. Ако някоя от разпоредбите тук се счита за неприложима, останалите разпоредби ще продължат с пълна сила, без да бъдат засегнати по какъвто и да е начин. Освен това страните се споразумяват да заменят такава неприложима разпоредба с изпълнима разпоредба, която най-точно сближава намерението и икономическия ефект на неприложимата разпоредба. Заглавията на раздели са само за справка и не определят, ограничават, тълкуват или описват обхвата или обхвата на такъв раздел. Недействието на Операторите да действат по отношение на нарушение на настоящото споразумение от Вас или други лица не представлява отказ и не ограничава правата на Операторите по отношение на такова нарушение или всякакви последващи нарушения. Всяко действие или производство, произтичащо от или свързано с настоящото споразумение или използването на Уебсайта от потребителя, трябва да бъде предявено в съдилищата на Белгия и вие се съгласявате с изключителната лична юрисдикция и място на съдилищата. Всяка причина за действие, която може да имате по отношение на използването на уебсайта ви, трябва да започне в рамките на една (1) година след възникването на иска или причината за иск. Настоящите условия излагат цялото разбиране и съгласие на страните и заменят всички устни или писмени споразумения или разбирателства между страните по отношение на техния предмет. Отказът от нарушение на която и да е разпоредба от настоящото споразумение не се тълкува като отказ от друго или последващо нарушение.

Връзки към други материали

Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, притежавани или управлявани от независими трети страни. Тези връзки са предоставени за ваше удобство и само за справка. Ние не контролираме такива сайтове и следователно не носим отговорност за съдържанието, публикувано на тези сайтове. Фактът, че Операторите предлагат такива връзки, не трябва да се тълкува по никакъв начин като одобрение, упълномощаване или спонсорство на този сайт, неговото съдържание или компаниите или продуктите, посочени в него, и Операторите си запазват правото да отбележат липсата му на принадлежност, спонсорство или одобрение на уебсайта. Ако решите да осъществите достъп до някой от сайтовете на трети страни, свързани към Уебсайта, правите това изцяло на свой собствен риск. Тъй като някои сайтове използват автоматизирани резултати от търсенето или по друг начин ви свързват към сайтове, съдържащи информация, която може да се счита за неподходяща или обидна, Операторите не могат да носят отговорност за точността, спазването на авторските права, законността или благоприличието на материали, съдържащи се в сайтове на трети страни, а вие с това неотменимо се отказваме от всякакви искове срещу нас по отношение на такива сайтове.

Уведомяване за възможно нарушаване на авторски права

В случай, че смятате, че материалите или съдържанието, публикувани на Уебсайта, могат да нарушават Вашите авторски или други права, моля контакт нас.