Podcasts

От актуални новини и прозрения за художници до текущо мислене и събития по света, VAI разглежда фона на посоката на ирландския свят на изкуството по отношение на практиката и на задните истории, които може да не достигнат до публична аудитория.