مقــالات

ژوئیه 30، 2021 0

ستون | صد تابستان

این تابستان صدمین سال تولد جوآناردلی است. رعد و برق تابستانی در سال 1989 این نقاش را به ارمغان آورد [...]

بحرانی

ژوئیه 28، 2021 0

نقد | ریچارد موس ، "ورودی و شبکه (موریا)"

گالری باتلر از بازدیدکنندگان اکران ایرلندی دو اثر بسیار تحسین شده مبتنی بر صفحه نمایش استقبال می کند [...]

اخبار

ژوئیه 9، 2021 0

خریدهای مجموعه شورای هنرهای جدید - 2021

شورای هنری خوشحال است که اعلام می کند 30 اثر هنری به مجموعه خود اضافه کرده است که قابل مشاهده خواهد بود [...]