مقــالات

سپتامبر 26، 2022 0

ستون | صداهای گفتار

در زمستان 2020، توسط مدیر عامل و مدیر هنری، اما-لوسی اوبراین، به عنوان Curator-in-Residence دعوت شدم. [...]

بحرانی

سپتامبر 23، 2022 0

نقد | پاتریک مک آلیستر، «نگاهی به بیرون»

نمایشگاه 31 نقاشی رنگ روغن و ترکیبی در نمایش پاتریک مک آلیستر "Peering Out" [...]