مقــالات

ژانویه 27، 2023 0

جشنواره / دوسالانه | EVA International 2023

توماس پول: کار شما چگونه به پیامدهای ایدئولوژیک، اداری و اجتماعی پاسخ می دهد؟ [...]

بحرانی

ژانویه 25، 2023 0

نقد | برایان فی "آخرین برای همیشه"

ترسیم گشودن فرم است، به معنای آغاز یا عزیمت.1 ژان لوک نانسی این را بیان کرده است. [...]