بحرانی

نقد | شان اسکالی، "SQUARE"

از کازیمیر مالویچ تا یوزف آلبرز، این میدان به دلیل انعطاف‌پذیری عینی آن، کمک به شکل‌دهی ایده‌ها ارزشمند بوده است. [...]
1 2 3 ... 19