بحرانی

نقد | مارک شمشیرها 'Tribuna'

من می‌توانم بگویم که نقاشی‌های مارک شمشیر نمونه‌های خوبی از نقاشی‌هایی هستند که هیچ‌گاه به طور کامل جا نمی‌افتند. من می گویم که، [...]
1 2 3 4 5 ... 20