આર્ટ્સ કાઉન્સિલ આર્ટિસ્ટ સર્વે 2021

આ સર્વે આર્ટ્સ કાઉન્સિલ દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યો છે. તે 19 માં કલાકારો પર COVID-2020 કટોકટીની અસર વિશેની અમારી સમજણમાં સુધારો લાવવા માંગે છે. કોવીડ -2020 કટોકટીની શરૂઆતમાં અમે એપ્રિલ 19 માં જારી કરેલા સર્વેનું એક અનુસરણ છે - જેના મુખ્ય તારણો છે અમારી વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત - જેણે 2020 માં સરકારને આપણી રજૂઆતોનો એક ભાગ બનાવ્યો. સર્વે પણ આપણી આસપાસ ચાલી રહેલા સંશોધન અને વિકાસના કામના સંદર્ભમાં જારી કરવામાં આવે છે. કલાકારને ચૂકવણી કરવી નીતિ અને તેના સંશોધિત અને અપડેટ અમલીકરણ યોજના.

સર્વે કરશે:

  • અમને 19 માં COVID-2020 ની અસરની સંપૂર્ણ ચિત્ર આપો;
  • અમારા ચાલુ નીતિ વિકાસ અને COVID-19 પ્રતિસાદ કાર્યને જાણ કરો;
  • કલાકારો માટે પગાર અને શરતો પર ઉદ્ભવતા વર્તમાન / ચાલુ મુદ્દાઓને ઓળખો;
  • આ વર્ષના અંતમાં કાર્યરત રહેવા માટેના કલાકારો અને કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ પરના મુખ્ય અધ્યયનના વિકાસને જાણ કરવા માટે બેઝલાઇન ડેટા પ્રદાન કરો.

આ સર્વેના તારણોને સુયોજિત કરીને અમે અમારી વેબસાઇટ પર એક અહેવાલ પ્રકાશિત કરીશું.

સર્વે અને વધુ વિગતો પર મળી શકે છે https://survey.alchemer.eu/s3/90336186/Artist-Survey-2021

 

સોર્સ: વિઝ્યુઅલ આર્ટિસ્ટ આયર્લેન્ડ ન્યૂઝ