Članci

Rujna 26, 2022 0

Stupac | Zvukovi govora

U zimi 2020. izvršna direktorica i umjetnička direktorica, Emma-Lucy O'Brien, pozvala me da budem kustosica u rezidenciji [...]

kritičan

Rujna 23, 2022 0

Kritika | Patrick MacAllister, "Peering Out"

Izložba 31 slike ulja i kombinirane tehnike u izložbi Patricka MacAllistera 'Peering Out' [...]