სტატიები

სტატიები

გამოფენის პროფილი | ფლოცამი, ჯეტსამი, ლაგანი და მიტოვებული

ნახატები არსებითად იპყრობენ ყურადღებას, რადგან ისინი არიან "ალფა-ხელოვნება" - ყველაზე ხელოვნება, რაც შეიძლება იყოს ხელოვნება - მართალია [...]

წევრის პროფილი | Augmented Auguries

ბრენდა მურ-მაკკანი: გაოცებული ვარ თქვენი ფერწერის პრაქტიკის დინამიზმით და ამბიციით რთულთან გამკლავებაში [...]
1 2 3 ... 22