სტატიები

სტატიები

წევრის პროფილი | დიდი სამუშაო მარგინალურ ადგილებში

მე აღვწერ ჩემს თავს, უპირველეს ყოვლისა, როგორც მხატვარს, სადაც საღებავის ნივთიერება ჩემს პრაქტიკაში სხვა პროცესებს აწვდის ინფორმაციას [...]

VAI ღონისძიება | მდგრადი ამბიცია

მრავალი სხვა ხელოვნების ორგანიზაციის მსგავსად, VAI-ს თანამშრომლებმა ვრცელ მსჯელობდნენ იმაზე, თუ როგორ უნდა უმასპინძლოთ ჩვენი Get Together ღონისძიება - [...]
1 2 3 4 5 ... 21