პროფილები

წევრის პროფილი | დიდი სამუშაო მარგინალურ ადგილებში

მე აღვწერ ჩემს თავს, უპირველეს ყოვლისა, როგორც მხატვარს, სადაც საღებავის ნივთიერება ჩემს პრაქტიკაში სხვა პროცესებს აწვდის ინფორმაციას [...]

წევრის პროფილი | ჰიპნაგოგია

აიფრიკ კაინი: რა მნიშვნელობა აქვს ვიდეოს თქვენს პრაქტიკაში? ენ მარია ჰილი: ჩემთვის ვიდეო და მოძრავი სურათი მოქმედებს როგორც [...]
1 2