კრიტიკა

კრიტიკა | ფიონა კელი, "დროის დემარკაცია"

1800-იანი წლების შუა ხანებში, ახლად ჩამოყალიბებულმა თერმოდინამიკის მეორე კანონმა ძირი გამოუთხარა დიდი ხნის წინ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ სამყარო არის [...]

კრიტიკა | კევინ მუნი "Revenants"

"Revenants" IMMA-ში აგრძელებს კევინ მუნის გამოძიებას ვიზუალური ხელოვნების მკაფიო ირლანდიის ისტორიის არარსებობის შესახებ. [...]
1 2 3 ... 20