კრიტიკა

კრიტიკა | შონ სკალი, "SQUARE"

კაზიმირ მალევიჩიდან იოზეფ ალბერსამდე მოედანი დაფასებულია მისი ობიექტური მოქნილობის გამო, რაც ხელს უწყობს იდეების ჩამოყალიბებას. [...]

კრიტიკა | Backwater Artists, 'CLOSE R'

Cork-ის Lavit Gallery-ში მართკუთხა სარკეები განთავსებულია სახის სიმაღლეზე სტრუქტურული საყრდენის გვერდებზე. [...]
1 2 3 ... 18