អត្ថបទ

ខែមករា 27, 2023 0

ពិធីបុណ្យ / Biennial | EVA International 2023

Thomas Pool: តើការងាររបស់អ្នកឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជា រដ្ឋបាល និងសង្គមរបស់ [ ... ]

សំខាន់

ខែមករា 30, 2023 0

រិះគន់ | Grace Dyas, 'បទពិសោធន៍ Mary Magdalene'

A Mary Magdalene Experience គឺជាការដំឡើងខ្សែភាពយន្តដ៏មុតស្រួច និងឆ្លាតវៃដោយសិល្បករ និងសកម្មជន Grace Dyas ។ នេះ។ [ ... ]