Түндүк Ирландиянын Көркөм Кеңеши COVID-19 Сурамжылоосу

Түндүк Ирландиянын Көркөм Кеңеши коронавирустун жайылуусунун Түндүк Ирландиядагы сүрөтчүлөргө жана көркөм өнөр уюмдарына тийгизген финансылык жана адамга тийгизген таасири жөнүндө маалымат топтоо үчүн кыскача сурамжылоо иштелип чыккан. Алар Өкмөттөгү кесиптештери менен тыгыз иштешип, таасирлерин бөлүшүп, кошумча ресурстарды табышат.

Айрым сүрөтчүлөргө жана уюмдарга тийгизген таасирин кененирээк түшүнүүгө жардам берүү үчүн Көркөм Кеңеш төмөнкү сурамжылоону даярдады, ал түбөлүккө ачык бойдон калат:  docs.google.com/forms/…/viewform

Булак: Visual Artists Ireland News