оор

Critique | "Суини тукуму"

Убакыттын өтүшү менен окуяны айтып берүү, анын ар кандай формаларды кабыл алуусуна мүмкүндүк берет, анткени ар кандай үндөр жомок аркылуу өтөт. Топ [...]

Critique | 'Нур жана тил'

Лиза Ле Февр - Холт / Смитсон Фондунун аткаруучу директору1. Ал Нэнси Холттун ишин биринчи планга койду [...]

Critique | 'Өтүү убактысы'

'Өтмөк Убакыт' бул көркөм архивдин динамикалуу өсүшүн каалаган сүрөтчү жетектеген видео канал [...]
1 2 3 ... 16