оор

Critique | 'Эне кароосу'

Жорж Флойддун апасынын жашоосунун акыркы учурларында чакыруусу тааныш жомокторго кайрадан жандуу таасир алып келди [...]

Critique | "Суини тукуму"

Убакыттын өтүшү менен окуяны айтып берүү, анын ар кандай формаларды кабыл алуусуна мүмкүндүк берет, анткени ар кандай үндөр жомок аркылуу өтөт. Топ [...]

Critique | 'Нур жана тил'

Лиза Ле Февр - Холт / Смитсон Фондунун аткаруучу директору1. Ал Нэнси Холттун ишин биринчи планга койду [...]
1 2 3 4 5 ... 18