Editions

Жолугушуунун чындыгы

ДжОННА УКУКТАРЫ БОЮНЧА ПРАКТИКА ЖАНА УЧУРДАГЫ КӨРГӨЗМӨСҮ ЖӨНҮНДӨ НИК МИЛЛЕРДИ МАЕКТЕШТИ ЛОНДОН. Joanne Laws: The [...]

Убакыт баардыгын сынайт

КРИС ХЕЙС ФИЗИКА ИНСТИТУТУНДАГЫ УЧУРДАГЫ КӨРГӨЗМӨСҮ ЖӨНҮНДӨ ВЕЙРДИ УРМАТУУ ҮЧҮН СҮЙЛӨШҮҮДӨ, ЛОНДОН. Менен урушуу [...]

Борбордон чийүү

MELISSA O'FAHERTY ЖАНА KIERA OTOOLE ДЕ-БОРБОРЛОРДО ЧЫГЫП, ИРЛАНДИЯНЫН УБАКЫТТУУ СҮРӨТ КОЛЛЕКТИВИН талкуулашат. [...]

Жалпы кредит

РОБ ХИЛКЕН ТҮНДҮК ИРЛАНДИЯДАГЫ АРТИСТТЕР ҮЧҮН УНИВЕРСАЛДЫК НАСЫЙКА СИСТЕМАСЫНЫН КЫЙЫНЧЫЛЫКТАРЫН АЙТЫП ЖАТАТ. Артисттер [...]

'Lectus'

MART Галереясы, Дублин10-январь - 14-февраль 2019 Бул MARTнын Көргөзмө сыйлыгынын үчүнчү жылы, өнөктөштүктө [...]
1 ... 3 4 5 6 7 ... 22