Critique | Хелен Хьюз "жана Ооба, кыялкеч SurRender"

Roscommon Arts Centre, 13-жылдын 2021-ноябры – 15-жылдын 2022-январы

Хелен Хьюз, 'жана Ооба, кыялкеч тапшыруу', 2021, орнотуу көрүнүшү, Roscommon Arts Centre; сүрөтчү жана Roscommon Arts борборунун сылык-сыпаачылыгы менен Рос Каванагдын сүрөтү. Хелен Хьюз, 'жана Ооба, кыялкеч тапшыруу', 2021, орнотуу көрүнүшү, Roscommon Arts Centre; сүрөтчү жана Roscommon Arts борборунун сылык-сыпаачылыгы менен Рос Каванагдын сүрөтү.

– Ооба, кыялкеч Хелен Хьюздун SurRender' көргөзмөсү Роскоммон искусство борборунда эки жылдык куратордук резиденцияны өткөрүп жаткан Наоми Дрейпердин кураторлук кылган төртүнчү көргөзмөсү. "Жана Ооба, кыялкеч SurRender" Хьюздун практикасында өзгөчө өзгөрүүнү белгилейт. Көргөзмө анын интимдик процесске негизделген скульптуралык өндүрүшүнө мүнөздүү болгон бир катар эмгектерди камтыса, башкалары анын студиясынан тышкаркы өнөктөштөр менен иштелип чыккан, бул формалар жарым-жартылай гана өзүнүн колу менен калыптанган. 

Хьюздун практикасы жалпысынан аба шарлары, тез куюлуучу чайырлар жана көбүктөр сыяктуу туруксуз, эрктүү жана башкаруу кыйын болгон өнөр жай материалдары менен иштөө процессин камтыйт. Натыйжадагы көркөм чыгармалар үч өлчөмдүү тайгалоо формасы катары иштейт; динамикалык агым ачык, висцералдык жана сырдуу болуп калды. Алар сүрөтчүнүн жана анын материалдарынын ортосундагы импровизация процессинин натыйжалары - өтүү учурунда тартылган скульптуралык объектилер, туруктуу да, суюк да.

Бул көргөзмөдө заманбап технологияларды жана процесстерди камтыган тышкы экспертиза менен жасалган бир катар эмгектер камтылган. Ал айнек, коло, машинада жасалган пенопласт, 3D басып чыгаруу жана кеңейтилген реалдуулук иштерин бириктирет. Бул биргелешкен иштердин бир нечеси технологиялык процесстерди ачып берет же эстетикалык жактан инструментизациялайт, анын ичинде Фотограмметрия – бул процесс объекттин же түзүлүштүн бири-бирин кайталаган сүрөттөрүн тартып, аларды 2D же 3D санариптик моделдерге айландырууну камтыйт. Көргөзмө фотограмметриянын картасын түзүү процессинин кино жана санариптик басып чыгаруусун бириктирет. Хьюз 3D моделин бүтө элек формасында сунуштайт, анын татаал ички тор түзүмүн жана маалыматтарды топтоо процессинин бир нече рендерациясынын сүрөтүн ачып берет.

Бул иш жана жашыруун генеративдик процесстер өндүрүштүн жана массалык өндүрүштүн белгиленген потенциалын материалдык жактан кайра бөлүштүрүүнү камтыйт. Анын кийлигишүүсү аркылуу сүрөтчү материалдын жашыруун сапаттарын жана жашыруун агенттиктерин суракка алат. Тактап айтканда, ал материал менен анын импровизацияланган, адамдын катышуусу анын потенциалын түшүнүүбүздү кандайча өзгөртөөрүн жана бул өнөр жай процесстеринин белгиленген ассоциативдик мүмкүнчүлүктөрүнөн кандайча айырмаланарын сурайт. 

Бул жаңы процесстердин кесепеттери ынандырарлык диверсификацияны ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Анын көркөм чыгармалары өнөр жай материалдарын өзгөртөт, бирок алардын кадимки колдонулушун эч качан толугу менен эске албайт, ошону менен сүрөтчү менен кеңири коомдун ортосундагы байланыштыруучу ролду ойнойт. Хьюз муну өнөр жай процессинин бир түрү катары кабылдайт. Ал өндүрүштүн ичинде кокустук же кокустук кайсы жерде болуп жатканын тааныйт жана бул потенциалдарды камтыйт, ошол эле учурда ал пайда кылган эстетикалык детритти моюнга алат.

Жакында эле каза болгон искусство таануучу Дэйв Хикки: «Албетте, жаман даам – бул чыныгы даам, ал эми жакшы даам – башка бирөөнүн сыймыктарынын калдыгы» деп айткан. Хики биз көркөм тартууга алып келе турган баалуулук структуралары жөнүндө айтып жатканда, бул цитатаны Хьюздун материалдар менен иштөөсүнө да колдонсо болот, анткени анын иши материалга берилген ассоциативдик мүмкүнчүлүккө жана иерархиялык структуралардын калыптанышына шек келтирет. Анын кийлигишүүсү материалдын жүрүм-турумунун үзгүлтүккө учурашы же өзгөрүшү, ал өз кезегинде бул материалдын артыкчылыктарына кандай таасир этээрин сурайт. 

'Ооба, daydreamer SurRender' материалдар, процесстер, белгилөөчүлөр жана мейкиндиктин ортосунда кубанычтуу диалогду түзүүгө мүмкүндүк берет. Бул заманбап технологияларды прогрессивдүү камтуу; бирок кергезменун кепчулугу да чечкиндуу формалдуу жана заманбап. Чогулган көркөм чыгармалар материалдык иерархияларды жана капиталды, ошондой эле формалардын ортосундагы жана физикалык жана социалдык мейкиндиктин ортосундагы мамилелерди суроо. 

Көргөзмө дубалга бекитилген көк шар сымал металлдык объектти камтыйт, ал кандайдыр бир жол менен бири-бири менен байланышкан үч формага айланган. Иш стазда кармалып калган анын базасынан тамчылаган жабышчаак материал бар көрүнөт. Азгыруучу да, үрөй учурган да, бул көрүнгөн менен кийиздин ортосунда так ажырымды жараткан укмуштай чаташкан скульптура. Бул салмаксыз объект чындыгында, чачыратылган боёк менен жасалган коло куюу болуп саналат жана "Жана Ооба, кыялкеч SurRender" оюнунда иштетилген карама-каршылыктарды көрсөтүп турат. Сунушталган чыгармалар парадоксалдуу чынчыл жана алдамчы, реалдуу жана алдамчы; алар бизге материалдар менен сүрөтчүнүн колдору ортосунда мурда өткөрүлгөн сүйлөшүүлөргө катышууга марттык менен мүмкүнчүлүк берет. 

Марк Гарри сүрөтчү, педагог жана кээде музыкант. 

markgarrystudio.com