Джоанн Бойл

Mermaid Art Center, Wicklow
13 сентябрь - 26 октябрь 2019

Джоанн Бойлдун Mermaid Arts борборундагы жеке көргөзмөсүн анын материалдык процесстердин жана көргөзмөнүн айланасындагы идеяларын сыноочу аянтча катары кароого болот. Көргөзмөгө Бойлдун “күнүмдүк көрүнүштү күнүмдүк турмуш менен катар айтууга” болгон аракетин чагылдырган майлуу сүрөттөр жана жалтырак фарфор бөлүктөрү коюлган. Инсталляция катары көргөзмө идеясы дагы айдан ачык. Борис Гройс өзүнүн «Орнотуу саясаты» деген очеркинде байкагандай: «Бүгүнкү күндө искусство менен көркөм өнөрдүн ортосунда эч кандай« онтологиялык »айырма жок. Заманбап искусствонун контекстинде, искусство жасоо - бул нерселерди искусство катары көрсөтүү ”.1

Көргөзмөдө «объект» түшүнүгү менен алек болуп, сүрөттөр объектилерине да басым жасалат. Алар "картиналар" деп аталып, алкакка алынганда, объект катары каралгандан айырмаланып, башкача окулат. Процесс Бойлдун сүрөттөрү менен керамикалык буюмдардын ортосундагы байланыштыруучу жип катары пайда болот, ал эми анын материалдарды колдонуусу көңүл ачуучу жана процесстик шартта жүрөт. Керамикалык кесиндилерде тартылуу күчүнө ээ. Чопо бир аз кийлигишпей эле жыгылып, ордуна кулайт. Сүрөттөрдө нымдуу нымдуу боёктун аралашуусу менен үнсүз палитра пайда болот. Мунун бардыгы өтө эле өзүнөн-өзү болуп жаткандай. Полотнонун бетине боёкту тез иштетүү форманын пайда болушуна шарт түзөт. Пейзажды элестете алган жөнөкөй формалардагы дөбөлөрдүн же дөбөлөрдүн сунуштары бар. Бул мотив чоң сүрөттө күчтүү түшүрүлгөн, High Weded Woman, ал бир боо чөп же кичинекей тоонун ортосунда жылып турат. 

Джоанн Бойл, High Weded Woman, кенепке май, 162 × 162 см; жана чырпык, фарфор жана глазур, өлчөмдөрү өзгөрүлмө; сүрөтчүнүн сылыктыгы

Бул сүрөттүн алдындагы столго бир катар назик фарфор таякчалар коюлган. Таякчалар кенепте колдонулган түстөргө каныккан жеке чөп өрүмдөрү же боёк щёткаларынын топтому болушу мүмкүн. Бул жерде сүрөттөлүштүн ачык-айкындуулугу байкалат, ал эми сүрөт менен скульптуранын ортосунда жүргөн идеялардын байланышы айдан ачык. Бойлдун керамикалык таякчалары Манеттин 1880-жылы спаржа түрүндөгү сүрөтүн эске салат, анын формасы жана сапаты көрүүчүлөрдүн көңүлүн өзүнө тартып турат. Анын анча-мынча жерлерге басым жасоосу, бир нече ыкчам щёткалар менен көрүүчүлөрдүн көңүлүн анын күчүн сезүүгө багыттайт. Бойлдун керамикалык шыргыйларында, түстөрдү колдонуу, ошондой эле форманы жана дисплейди жөнөкөй моделдөө аркылуу ушул сыяктуу тактык бар. 

Чыгарманын орнотулушу импровизацияны да билдирет: бир сүрөт тактага илинип, дубалга таянат; дагы бир полотнону шыпка илип коюшкан; ал эми керамикалык буюмдар мештен тышкары, бир катар сыноо бөлүктөрү катары көрсөтүлөт. Ар бир көркөм сүрөт көргөзмөнүн чөйрөсүндө ойноп жатат, тескерисинче, өз дүйнөсүнө камтылган. Керамикалык бөлүктөрдүн материалдуулугу көрүүчүнү картиналарга кайтып келип, ушул мамилеге таң калышат. Тийиштүү материалдардын табияты, ошондой эле форманын табияты изилденет. Жалпысынан, көргөзмө "учуп бара жатканда" идеяларды сынап жаткандай сезилет; пайда болгон мүмкүнчүлүктөр жана байланыштар чыгарманы көрсөтүү аркылуу чакырылат. 

Заттардын жана материалдардын, живопись менен керамиканын бири-бирине дал келиши ар биринин ички табиятын карап чыгууга мажбур кылат. Көркөм практиканын айланасындагы заманбап сын талаш-тартыштарда орто өзгөчөлүктөр кеңири жайыла баштады; талашсыз, ал дайыма модага кирип жана чыгып турат. Бирок, эки чөйрө тең байырлаган ички сапаттарды байкабай коюуга болбойт. Айрым чөйрөлөрдүн күчү сүрөтчүлөр сунуш кылган идеяларда - алар сөзсүз түрдө бири-бири менен диалогдо болушунун кажети жок. Көргөзмөлөрдү жасоонун дагы бир акыркы тенденциясы - бул жардамчы "оюнчу" катары живопись кылуу, бул живописти өз алдынча карап чыгуу үчүн жетишсиз деп божомолдойт. Айрымдар сүрөт идеялар жана тутумдар тармагынын бир бөлүгү катары бар деп ырасташат. Ошентсе да, маалымат каражатынын ички күчүн дагы деле эске алуу керек, анткени материалга же чөйрөгө көңүл буруу бул анын чексиз чыгармачыл мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруу. 

Элисон Пилкингтон - Дублиндеги сүрөтчү, ал 2015-жылы NCADда практика жүзүндө PhD докторантурасын аяктаган. Анын эмгектери Мидлсбро, ананас Кара галереясында боло турган 'Тоо көлөмү' көргөзмөсүндө көрсөтүлгөн (1 - 30 ноябрь). .

жазуулар
1 Борис Гройс, 'Орнотуу саясаты', e-flux Journal # 02, Март 2009. 

Сүрөт өзгөчөлүгү:
Джоанн Бойл, билдирүү, зыгыр буласынан жасалган май, 60 × 60 см; сүрөтчүнүн сылыктыгы