курулуш

Дороти Смит 'Жер белгилери'

RHA Ashford Галереясы, Дублин, 15-март - 22-апрель 2018 Мен үйдү жакында көчүрдүм жана жүрүп жаткан учурда, мен катуу билип калдым [...]