Кыймылдуу сүрөт

Сын: "Транзитте"

Пегги Сью Амисондун жетекчилиги астында "Транзитте" сүрөткө тартып, сүрөттөрдү жана кыймылдуу сүрөттөрдү назик токуйт. [...]

Жашырылган объекттер

ИРЛАНДИЯНЫН КӨРМӨН АРТИСТТЕРИ УЮШТУРГАН ЭКРАНДЫК ИШ-КАРАЖАТТЫ КӨРҮП, ДОЛБООР ИШМЕРЛИК БОРБОРУНУН ЛЬВИЯ ПАЛДИ КАДЕР МЕНЕН СҮЙЛӨШТҮ [...]

Убакыт жана убакыт дагы

ДжОАНН МЫЙЗАМДАРЫ КЕВИН АТЕРТОН, ФЕГАНЦИЯЛАР ХЕГАРТЫ ЖАНА АНДРУЭТ СТОЙНДОРДУН ФИЛЬМДЕРИНИН ЭВОЛЮЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ СУРООЛОРУ [...]

Убакыт баардыгын сынайт

КРИС ХЕЙС ФИЗИКА ИНСТИТУТУНДАГЫ УЧУРДАГЫ КӨРГӨЗМӨСҮ ЖӨНҮНДӨ ВЕЙРДИ УРМАТУУ ҮЧҮН СҮЙЛӨШҮҮДӨ, ЛОНДОН. Менен урушуу [...]