VAN Podcast | 1-серия: Корнелиус Браун жана Фрэнк Вассер

VAN Podcast - бул Ирландиянын Визуалдык сүрөтчүлөрүнүн жаңы подкаст сериясы.

Эки айда бир чыкчу VAN Podcast, VANнын ар бир чыгарылышына ар кандай салым кошкондор менен, аралыктан жазылып алынган онлайн сүйлөшүүлөрдү камтыйт. Бул алардын жарыяланган тексттеринен келип чыккан айрым идеяларды талкуулоого мүмкүнчүлүк берет, ошол эле учурда алардын кеңири практикасы жөнүндө түшүнүк берет.

1-эпизоддо Корнелиус Браун жана Фрэнк Вассер менен маектешүүлөр камтылган, алардын экөө тең Визуалдык сүрөтчүлөрдүн жаңылыктар баракчасынын 2020-жылдын ноябрь-декабрь айлары үчүн рубрикаларын түзүшкөн.

Корнелиус Браун - бул Доналда жашаган сүрөтчү, ал өзүнүн тажрыйбасында кленсалык сүрөт тартууга берилгендикти өстүргөн. VANге үзгүлтүксүз салым кошуп тургандыктан, Корнелиус сырттагы сүрөт тартуунун сезондук термелүүсүн сонун чагылдырган, ошондой эле өзүнүн ишиндеги көптөгөн практикалык, теориялык жана материалдык маселелерди изилдеген. Анын VAN үчүн акыркы рубрикасы "Ноктурнес" деп аталып, түнкүсүн ачык асманга сүрөт тартууга түрткү берет.

Фрэнк Вассер - Лондондо жашап, иштеген ирландиялык сүрөтчү жана жазуучу. Ал Тейт Модерндин окутуучусу жана көркөм окутуучусу жана Оксфорд университетинин Көркөм сүрөт бөлүмү болгон Раскин атындагы Искусство мектебинин PhD кандидаты. Франктын ноябрь-декабрь айларындагы рубрикасы "Сөздүн үстүнө түшкөн сөз" деп аталып, америкалык концептуалдык сүрөтчү Лоуренс Вайнердин тажрыйбасында текстке негизделген искусствонун көркөм тарыхый маанисин чагылдырат.