Нийтлэл

Нэгдүгээр 27, 2023 0

Наадам / Биеннал | EVA International 2023

Томас Пул: Таны ажил үзэл суртал, засаг захиргааны болон нийгмийн үр дагаварт хэрхэн хариулсан бэ? [...]

чухал

Нэгдүгээр 30, 2023 0

Шүүмжлэл | Грейс Даяс, "Магдалын Мэригийн туршлага"

"Мэри Магдалын туршлага" бол зураач, идэвхтэн Грейс Даясын бүтээсэн хурц бөгөөд сэргэлэн кино юм. The [...]