ਮੰਤਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਕਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਬੇਸਿਕ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

ਆਰਟਸ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਥਰੀਨ ਮਾਰਟਿਨ ਟੀਡੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਲਾ, ਗੇਲਟਾਚ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਫਾਰ ਦ ਆਰਟਸ (ਬੀਆਈਏ) ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਕ.

ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ec.europa.eu/eusurvey/runner/BIA2022 27 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ।

ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:

  • ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼;
  • ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ;
  • ਸਕੀਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ;
  • ਸਕੀਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ;
  • ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇਰਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।

ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰੋਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ।

ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਫੋਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 150 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

ਆਰਟਸ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੈਥਰੀਨ ਮਾਰਟਿਨ ਟੀਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:

“ਮੈਂ ਕਲਾ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਪ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਲਾ ਲਈ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਕਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੁਣਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਹੱਲ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਰਟਸ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ:

“ਮੈਂ ਕਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਸਕੀਮ ਲਈ 25 ਵਿੱਚ €2022m ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਆਉਣ।

ਸਰੋਤ: ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ