Mențiuni legale

Mențiuni legale

Noi, Operatorii acestui site web, îl oferim utilizatorilor noștri ca serviciu public.

Vă rugăm să consultați cu atenție următoarele reguli de bază care guvernează utilizarea site-ului web. Vă rugăm să rețineți că utilizarea site-ului dvs. web constituie acordul dvs. necondiționat de a respecta și de a fi legat de acești Termeni și condiții de utilizare. Dacă dvs. („Utilizatorul”) nu sunteți de acord cu acestea, nu utilizați site-ul web, nu furnizați niciun material site-ului web sau nu descărcați niciun material de pe acestea.

Operatorii își rezervă dreptul de a actualiza sau modifica acești Termeni și Condiții în orice moment, fără o notificare prealabilă către Utilizator. Utilizarea de către dvs. a site-ului web în urma unei astfel de modificări constituie acordul dvs. necondiționat de a respecta și de a fi obligat de acești Termeni și condiții, după cum a fost modificat. Din acest motiv, vă încurajăm să revizuiți acești Termeni și condiții de utilizare ori de câte ori utilizați site-ul web.

Acești Termeni și condiții de utilizare se aplică utilizării site-ului web și nu se extind la niciun site terț legat. Acești Termeni și condiții conțin întregul acord („Acordul”) dintre dvs. și Operatori cu privire la site-ul web. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate.

Utilizări permise și interzise

Puteți utiliza site-ul web în scopul unic de a partaja și a face schimb de idei cu alți utilizatori. Nu puteți utiliza site-ul web pentru a încălca orice lege locală, națională, națională sau internațională aplicabilă, inclusiv fără limitare, orice legi aplicabile referitoare la antitrust sau alte practici comerciale sau comerciale ilegale, legi federale și de valori mobiliare de stat, reglementări promulgate de valorile mobiliare din SUA. and Exchange Commission, orice reguli ale oricărui schimb de valori mobiliare naționale sau de altă natură, precum și orice legi, reguli și reglementări din SUA care reglementează exportul și reexportul de mărfuri sau date tehnice.

Nu puteți încărca sau transmite niciun material care încalcă sau deturnează drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale sau secretul comercial al oricărei persoane sau să dezvăluie prin intermediul site-ului web orice informație a cărei divulgare ar constitui o încălcare a oricăror obligații de confidențialitate pe care le-ați putea avea.

Nu aveți voie să încărcați viruși, viermi, troieni sau alte forme de cod de computer dăunător și nici să supuneți rețelei sau serverelor site-ului web la sarcini de trafic nerezonabile sau să vă angajați în alt mod într-o conduită considerată perturbatoare pentru funcționarea obișnuită a site-ului web.

Sunteți strict interzis să comunicați pe sau prin intermediul site-ului web orice material ilegal, dăunător, ofensator, amenințător, abuziv, calomniant, hărțuitor, defăimător, vulgar, obscen, profan, urăsc, fraudulos, sexual explicit, rasial, etnic sau în alt mod criticabil orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la, orice material care încurajează o conduită care ar constitui o infracțiune penală, ar da naștere la răspundere civilă sau ar încălca în orice alt mod orice lege locală, de stat, națională sau internațională aplicabilă.

Vi se interzice în mod expres să compilați și să utilizați informațiile personale ale altor utilizatori, inclusiv adrese, numere de telefon, numere de fax, adrese de e-mail sau alte informații de contact care pot apărea pe site-ul web, în ​​scopul creării sau compilării listelor de marketing și / sau de expediere și de la trimiterea altor Utilizatori materiale de marketing nesolicitate, fie prin fax, e-mail sau prin alte mijloace tehnologice.

De asemenea, vi se interzice în mod expres distribuirea informațiilor personale ale utilizatorilor către terți în scopuri de marketing. Operatorii consideră că compilarea listelor de marketing și de expediere utilizând informațiile personale ale Utilizatorilor, trimiterea materialelor de marketing nesolicitate către Utilizatori sau distribuirea informațiilor personale ale Utilizatorilor către terți în scopuri de marketing ca o încălcare materială a acestor Termeni și Condiții Utilizați, iar Operatorii își rezervă dreptul de a rezilia sau suspenda accesul și utilizarea site-ului dvs. web și de a vă suspenda sau revoca calitatea de membru al consorțiului fără rambursarea cotizațiilor de membru plătite.

Operatorii notează că utilizarea neautorizată a informațiilor personale ale Utilizatorilor în legătură cu corespondența de marketing nesolicitată poate constitui, de asemenea, încălcări ale diferitelor legi statale și federale anti-spam. Operatorii își rezervă dreptul de a raporta abuzul informațiilor personale ale utilizatorilor către autoritățile competente și autoritățile guvernamentale, iar operatorii vor coopera pe deplin cu orice autorități care investighează încălcarea acestor legi.

Trimise de utilizatori

Operatorii nu doresc să primească informații confidențiale sau de proprietate de la dvs. prin intermediul site-ului web. Orice material, informație sau orice altă comunicare pe care o transmiteți sau postați („Contribuții”) către site-ul web va fi considerată neconfidențială.

Toate contribuțiile la acest site sunt licențiate de dvs. în baza licenței MIT oricui dorește să le utilizeze, inclusiv operatorilor.

Dacă lucrați pentru o companie sau la o universitate, este probabil că nu sunteți deținătorul drepturilor de autor pentru nimic din ceea ce faceți, chiar și în timpul liber. Înainte de a contribui la acest site, obțineți permisiunea scrisă de la angajatorul dvs.

Liste și forumuri de discuții ale utilizatorilor

Operatorii pot, dar nu sunt obligați, să monitorizeze sau să revizuiască orice zone de pe site unde utilizatorii transmit sau postează comunicări sau comunică numai între ei, inclusiv, dar fără a se limita la forumurile utilizatorilor și listele de e-mail, și conținutul acestor comunicări. Cu toate acestea, Operatorii nu vor avea nicio răspundere legată de conținutul unor astfel de comunicări, indiferent dacă apar sau nu în temeiul legilor dreptului de autor, calomniei, confidențialității, obscenității sau altfel. Operatorii pot edita sau elimina conținutul de pe site, la discreția lor, în orice moment.

Utilizarea informațiilor de identificare personală

Sunteți de acord să furnizați informații adevărate, exacte, actuale și complete atunci când vă înregistrați pe site. Este responsabilitatea dvs. să mențineți și să actualizați cu promptitudine aceste informații despre cont pentru a le păstra adevărate, exacte, actuale și complete. Dacă furnizați informații care sunt frauduloase, neadevărate, inexacte, incomplete sau care nu sunt actuale sau avem motive întemeiate să suspectăm că astfel de informații sunt frauduloase, neadevărate, inexacte, incomplete sau care nu sunt actuale, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau rezilia contul dvs. fără notificare prealabilă și să refuzați orice utilizare actuală și viitoare a site-ului web.

Deși secțiunile site-ului web pot fi vizualizate pur și simplu vizitând site-ul web, pentru a accesa un anumit conținut și / sau caracteristici suplimentare oferite pe site, poate fi necesar să vă conectați ca invitat sau să vă înregistrați ca membru. Dacă creați un cont pe site, vi se poate cere să furnizați numele, adresa, un ID de utilizator și parola. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei și a contului și sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care au loc în legătură cu parola sau contul dvs. Sunteți de acord să ne anunțați imediat despre orice utilizare neautorizată a parolei sau a contului sau a oricărei alte încălcări a securității. De asemenea, sunteți de acord că nu veți permite altora, inclusiv celor ale căror conturi au fost închise, să acceseze site-ul web utilizând contul dvs. sau ID-ul de utilizator. Acordați Operatorilor și tuturor celorlalte persoane sau entități implicate în funcționarea site-ului web dreptul de a transmite, monitoriza, prelua, stoca și utiliza informațiile dvs. în legătură cu funcționarea site-ului web și în furnizarea de servicii către dvs. Operatorii nu își pot asuma și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice informație pe care o trimiteți, sau utilizarea sau utilizarea incorectă a informațiilor transmise sau primite folosind site-ul web sau de către terți.

Despăgubire

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să mențineți inofensivi Operatorii, agenții, vânzătorii sau furnizorii de și împotriva oricăror cereri, daune, costuri și cheltuieli, inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților, care decurg din sau legate de utilizarea sau utilizarea incorectă a site-ului web, inclusiv, fără limitare, încălcarea de către dvs. a acestor Termeni și condiții, încălcarea de către dvs. sau de către orice alt abonat sau utilizator al contului dvs., a oricărui drept de proprietate intelectuală sau alt drept al oricărei persoane sau entități.

Terminare

Acești Termeni și condiții de utilizare sunt în vigoare până la încetarea de către oricare dintre părți. Dacă nu mai sunteți de acord să fiți obligați de acești Termeni și condiții, trebuie să încetați utilizarea site-ului web. Dacă sunteți nemulțumit de site-ul web, de conținutul acestuia sau de oricare dintre acești termeni, condiții și politici, singurul dvs. remediu legal este să întrerupeți utilizarea site-ului web. Operatorii își rezervă dreptul de a rezilia sau suspenda accesul și utilizarea site-ului web sau a unor părți ale acestuia, fără notificare, dacă credem, la propria noastră discreție, că o astfel de utilizare (i) încalcă orice lege aplicabilă; (ii) este dăunătoare intereselor noastre sau intereselor, inclusiv a proprietății intelectuale sau a altor drepturi, ale altei persoane sau entități; sau (iii) în cazul în care Operatorii au motive să creadă că încălcați acești Termeni și Condiții de utilizare.

DECLARAȚIE DE GARANȚIE

SITE-UL ȘI MATERIALELE ASOCIATE SUNT FURNIZATE PE „CA ATARE” ȘI „CÂT DISPONIBIL”. ÎN MĂSURA TOTALĂ PERMISIBILĂ DE LEGEA APLICABILĂ, OPERATORII NEGAZĂ TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR NU SUNT LIMITATE LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANZABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN SCOP PARTICULAR, SAU NEINFRACȚIUNE. OPERATORII NU FĂRĂ REPREZENTĂRI SAU GARANȚIE CĂ SITE-UL WEB VĂ ÎNDEPLINĂ CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ, SAU CĂ UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A WEBSITE-ULUI VA FI NEINTERRUPTĂ, ÎN TIMP, SIGURĂ SAU GRATUITĂ; NICI OPERATORII NU EFECTUĂ NICI O REPREZENTARE SAU GARANȚIE PRIVIND REZULTATELE CARE POATE FI OBȚINUTE DIN UTILIZAREA SITE-ULUI. OPERATORII NU FAC NICI O REPREZENTARE SAU GARANȚIE DE NICIUN TIP, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA FUNCȚIONAREA SITE-ULUI SAU A INFORMAȚIILOR, CONȚINUTUL, MATERIALELE SAU PRODUSELE INCLUSE PE SITE-UL WEB.

În niciun caz, OPERATORII SAU ORICE AGENTI, VÂNZĂTORI SAU FURNIZORI LOR NU SUNT RESPONSABILI PENTRU ORICE PAGARE (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, ÎNTRERUPEREA AFACERII, PIERDEREA DE INFORMAȚII) REZULTATE DIN UTILIZARE, MALA UTILIZARE SAU INABILITATE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI, CHIAR DACĂ OPERATORILOR AU FOST AVIZATI DE POSSIBILITATEA ASUPRA DAUNELOR. PREZENTUL DISCLAIMER CONSTITUIE O PARTE ESENȚIALĂ A ACESTUI ACORD. DEoarece CATEVA JURISDICȚII INTERZIC EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU DAUNE CONSECUȚIALE SAU INCIDENTALE, LIMITAREA DE MAI SUS NU SE APLICĂ DUMNEAVOASTRĂ.

ÎNȚELEGIȚI ȘI ACȚINȚI CA ORICE CONȚINUT DESCĂRCAT SAU OBȚINUT ÎN ALT MOD PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI ESTE LA DISCRECȚIA ȘI RISCULUI DUMNEAVOASTRĂ ȘI VĂ RĂSPUNSAȚI SINGUR DE RESPONSABILITATE PENTRU ORICE DOMANIE SISTEMULUI DE CALCULATOR SAU PIERDEREA DE DATE SAU INTERPUNERE DE AFACERI DIN REZULTATE. DE CONȚINUT. OPERATORII NU SUNT RESPONSABILI PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNE CAUZATE SAU PRETINSE A FOST CAUZATE, DIRECT SAU INDIRECT, PRIN INFORMAȚIILE SAU IDEILE CONȚINUTE, SUGERITE SAU REFERITE ÎN SAU APARITE PE SITE-UL WEB. PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ ÎN SITUL WEB ESTE UNIC PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ. NICIUN SFAT SAU INFORMAȚIE, ORAL OR SCRIS, OBȚINUTĂ DE DUMNEAVOASTRĂ DE LA OPERATORI SAU PRIN OPERATORI, ANGAJAȚII LOR, SAU PĂRȚILE TERȚE, NU VOR CREA NICI O GARANȚIE NU FĂCUTĂ EXPRES AICI. RECUNOAȘTIȚI, PRIN UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ SITE-ULUI, CĂ UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI ESTE LA Singurul dvs. risc.

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII. NICI ÎN CIRCUMSTANȚE ȘI ÎN NICI O TEORIE JURIDICĂ SAU ECHITABILĂ, FIE ÎN TORT, CONTRACT, NEGLIGENȚĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ALTUI, OPERATORII SAU ORICE AGENTI, VENDITORI SAU FURNIZORI SĂU SUNT RESPONSABILI FARA UTILIZATORULUI SAU ORICE ALTUI PERSOANĂ PENTRU O SINGURĂ INDIVIDUĂ , PIERDERI INCIDENTALE SAU CONSECUENȚIALE SAU DAUNE DE ORICE NATURĂ REZULTATE DIN SAU ÎN CONEXIUNE CU UTILIZAREA SAU INCAPABILITĂȚII DE A UTILIZA SITE-UL WEB SAU PENTRU ORICE ÎNCĂLCARE A SECURITĂȚII ASOCIATE CU TRANSMISIA DE INFORMAȚII SENSIBILE PRIN PAGINA WEB SAU PENTRU ORICE INFORMAȚIE OBTAINĂ SITE-UL WEB, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE PENTRU PROFITURILE PERDUTE, PIERDEREA BUNANȚEI DE BUNĂ FĂRĂ, PIERDEREA SAU CORUPȚIA DE DATE, OPRIREA LUCRĂRII, EXACTITATEA REZULTATELOR, SAU EȘECUL COMPUTERULUI SAU MALFUNCȚIUNEA, CHIAR DACĂ UN REPRESENTANT AUTORIZAT AL OPERATORILOR A CONVENIT OPERATORII CUNOSCUT DE POSIBILITATEA ASUPRA DAUNELOR.

RESPONSABILITATEA CUMULATIVĂ TOTALĂ A OPERATORILOR PENTRU ORICARE ȘI TOATE REVENDICĂRILE ÎN CONEXIUNE CU SITE-UL NU VA SUPERI CINCI DOLARI SUA (5.00 USD). UTILIZATORUL ESTE DE ACORD ȘI RECUNOAȘTE CĂ LIMITĂRILE PRECEDENTE PRIVIND RESPONSABILITATEA SUNT O BAZĂ ESENȚIALĂ A NEGOCIĂRII ȘI CA OPERATORII NU AR Furniza LIMBAȚIA ABSENTĂ ALE ACESTEI LIMITĂRI.

General

Site-ul este găzduit în Statele Unite. Operatorii nu susțin că Conținutul de pe site este adecvat sau poate fi descărcat în afara Statelor Unite. Este posibil ca accesul la conținut să nu fie legal de către anumite persoane sau din anumite țări. Dacă accesați site-ul web din afara Statelor Unite, faceți acest lucru pe propriul risc și sunteți responsabil pentru respectarea legilor jurisdicției dumneavoastră. Prevederile Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de bunuri nu se vor aplica acestor Termeni. O parte poate notifica cealaltă parte numai în scris la sediul principal al acelei părți, în atenția responsabilului juridic principal al acelei părți sau la orice altă adresă sau prin orice altă metodă pe care partea o va specifica în scris. Notificarea se consideră dată la livrare personală sau fax, sau, dacă este trimisă prin poștă certificată cu poștă plătită în avans, la 5 zile lucrătoare de la data expediției sau, dacă este trimisă prin curier internațional peste noapte cu poștă plătită, 7 zile lucrătoare după data corespondență. În cazul în care orice dispoziție din prezentul document este considerată a fi inaplicabilă, dispozițiile rămase vor continua în vigoare fără a fi afectate în vreun fel. Mai mult, părțile convin să înlocuiască o astfel de dispoziție neexecutabilă cu o dispoziție executorie care să apropie cel mai mult intenția și efectul economic al dispoziției neexecutabile. Titlurile secțiunilor au doar scop de referință și nu definesc, limitează, interpretează sau descriu sfera sau amploarea unei astfel de secțiuni. Eșecul operatorilor de a acționa cu privire la încălcarea prezentului acord de către dvs. sau de către alții nu constituie o renunțare și nu va limita drepturile operatorilor cu privire la o astfel de încălcare sau orice încălcare ulterioară. Orice acțiune sau procedură care decurge din sau este legată de prezentul Acord sau de utilizarea de către Utilizator a Site-ului web trebuie să fie introdusă în instanțele din Belgia și sunteți de acord cu jurisdicția personală exclusivă și cu sediul acestor instanțe. Orice cauză de acțiune pe care o aveți cu privire la utilizarea site-ului web trebuie să înceapă în termen de un (1) an de la apariția revendicării sau cauzei acțiunii. Acești Termeni prevăd întreaga înțelegere și acordul părților și înlocuiește orice acorduri sau înțelegeri orale sau scrise între părți cu privire la obiectul lor. Renunțarea la o încălcare a oricărei prevederi a prezentului acord nu va fi interpretată ca o renunțare la orice altă încălcare sau ulterioară.

Link-uri către alte materiale

Site-ul web poate conține linkuri către site-uri deținute sau operate de terți independenți. Aceste legături sunt furnizate numai pentru comoditate și referință. Nu controlăm astfel de site-uri și, prin urmare, nu suntem responsabili pentru conținutul postat pe aceste site-uri. Faptul că Operatorii oferă astfel de linkuri nu trebuie interpretat în niciun fel ca o aprobare, autorizare sau sponsorizare a acelui site, a conținutului acestuia sau a companiilor sau produselor la care se face referire în acesta, iar Operatorii își rezervă dreptul de a constata lipsa de afiliere a acestuia, sponsorizare sau aprobare pe site. Dacă decideți să accesați oricare dintre site-urile terțe legate de site-ul web, faceți acest lucru în întregime pe propriul risc. Deoarece unele site-uri folosesc rezultate de căutare automată sau vă leagă în alt mod de site-uri care conțin informații care pot fi considerate inadecvate sau jignitoare, Operatorii nu pot fi considerați responsabili pentru acuratețea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea sau decența materialelor conținute pe site-urile terților, iar dvs. prin prezenta renunțăm irevocabil la orice pretenție împotriva noastră cu privire la astfel de site-uri.

Notificarea posibilelor încălcări ale drepturilor de autor

În cazul în care credeți că materialul sau conținutul publicat pe site-ul web pot încălca drepturile de autor sau ale altora, vă rugăm contactați-ne ne.