ලිපි

ජූලි 30, 2021 0

තීරුව | ගිම්හාන සියයක්

මෙම ග්‍රීෂ්ම සෘතුවේදී ජෝන් එඩ්ලිගේ උපතේ ශත සංවත්සරය සනිටුහන් වේ. 1989 දී ගිම්හාන ගිගුරුම් සහිත වැස්සක් මෙම චිත්‍ර ශිල්පියා ගෙන ආවේය [...]