දෘශ්ය කලා

ඇමති කැතරින් මාටින් කලා සඳහා නියමු මූලික ආදායම පිළිබඳ මාර්ගගත උපදේශනය දියත් කරයි

කලා නියමුවා සඳහා වන මූලික ආදායම මෙම වසර මුලදී අයදුම්පත් සඳහා විවෘත කිරීමට නියමිත අතර කලාකරුවන් සඳහා ලබා ගත හැකිය [...]

අයර්ලන්තයේ සංස්කෘතික විශේෂඥ උපදේශක කමිටුවට නව සාමාජිකයින් පත් කරන බව මාර්ටින් ඇමතිවරයා නිවේදනය කරයි

සංචාරක, සංස්කෘතික, කලා, ගෙල්ට්චැට්, ක්‍රීඩා හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කැතරින් මාටින් ටීඩී අලුතින් හය දෙනෙකු එකතු කරන බව නිවේදනය කළේය [...]

ක්‍රෝෆර්ඩ් කලාගාර නැවත සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා පවුම් මිලියන 29 ක් වටිනා සම්මානලාභී ග්‍රැෆ්ටන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්

ටාඕසීච්, මිචෙල් මාටින් ටීඩී සහ සංචාරක, සංස්කෘතික, කලා, ගෙල්ටාච්ට්, ක්‍රීඩා හා මාධ්‍ය, කැතරින් මාටින් [...]
1 2 3 ... 13