Na Kontaktoni

Për më shumë informacion mbi Fletën e Lajmeve të Artistëve Visual, mos ngurroni të kontaktoni redaktorët me postë ose email. Nëse jeni të interesuar të shkruani për Fletën e Lajmeve të Artistëve Visual, ju lutemi shikoni në faqen tonë Udhëzimet e paraqitjeve faqe para se të na kontaktoni.

Redaktori i veçorive: Ligjet e Joanne joanne@visualartists.dmth
Redaktor / Projektim / Reklamim i Prodhimit: Thomas Pool news@visualartists.dmth

Fleta e Lajmeve e Artistëve Vizualë
Artistët Vizualë Irlandë
Masoneria
151-156 Rruga Thomas
Ishulli i Usherit
Dublin, D08 PY5E
T: + 353 (0) 1 672 9488
E: info@visualartists.dmth
W: vizualaritsts.ie