Podcasts

Nga lajmet e hapura dhe njohuritë e artistëve deri te mendimet dhe ngjarjet aktuale në të gjithë botën, VAI shikon sfondin e drejtimit të botës së artit irlandez përsa i përket praktikës dhe historive të pasme që mund të mos arrijnë një audiencë publike.