วิกฤติ

September 23, 2022 0

วิจารณ์ | แพทริค แมคอัลลิสเตอร์ จาก Peering Out

นิทรรศการภาพเขียนสีน้ำมันและสื่อผสม จำนวน 31 ภาพ ในรายการ Peering Out ของ Patrick MacAllister [ ... ]