78,759 ยูโรเสนอให้กับ 10 องค์กรทัศนศิลป์

Visual Artists Ireland ซึ่งทำหน้าที่ในนามของ Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media ประกาศในวันนี้ว่า เงินจำนวน 78,759 ยูโรได้รับการเสนอในการระดมทุนให้กับองค์กรทัศนศิลป์ 10 แห่ง เพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่จำเป็น การระดมทุนภายใต้ Stream C ของ Cultural Capital Scheme 2019 – 2022 จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรใน Cork, Donegal, Dublin, Galway และ Wicklow

ที่มา: Visual Artists Ireland News