วิกฤติ

วิจารณ์ | 'เวลาผ่านไป'

'Passing-Time' คือช่องวิดีโอที่นำโดยศิลปิน มุ่งหวังที่จะเป็นตัวแทนของคลังงานศิลปะที่มีพลวัตและเติบโตขึ้น [ ... ]
1 2 3 ... 16