2016 01 มกราคม/กุมภาพันธ์

Kathryn Elkin / Trees Prosper & Len Graham

Kathryn Elkin และ Seamus Harahan, CCA, Derry, 10 ตุลาคม–28 พฤศจิกายน 2015 การแสดงล่าสุดของ CCA สำรวจชั่วคราว [ ... ]

หนุมาน

Paul McKinley, Kevin Kavanagh Gallery, 20 พฤศจิกายน-19 ธันวาคม 2015 หนุมานเป็นเทพเจ้าลิงฮินดูซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ [ ... ]

ยึดถือ True Ground

Lisa Fingleton, Siamsa Tyre, Kerry, 30 ตุลาคม–4 ธันวาคม 2015 งานหลักใน 'Holding True Ground' คือ 30 [ ... ]

รากของเรื่อง

LOUIS HAUGH เล่าถึงช่วงเวลาของเขาที่ ARTFARM (11–27 กันยายน 2015) ที่พักของศิลปินในชนบทในเคาน์ตีกัลเวย์ [ ... ]