ข่าวสาร

รัฐมนตรีมาร์ตินประกาศแต่งตั้งสมาชิกใหม่เข้าสู่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมไอร์แลนด์

Catherine Martin TD รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ศิลปะ Gaeltacht กีฬาและสื่อประกาศเพิ่มหกใหม่ [ ... ]
1 2 3 ... 16