mapanganib

Kritika | 'Ang Maternal Gaze'

Ang pag-aanyaya ni George Floyd sa kanyang ina sa huling sandali ng kanyang buhay ay nagdala ng nabago na pagkalubha sa pamilyar na mga kwento [...]
1 2 3 ... 17