legal Notices

legal Notices

Kami, ang Mga Nagpapatakbo ng Website na ito, ay nagbibigay ito bilang isang pampublikong serbisyo sa aming mga gumagamit.

Mangyaring suriin nang mabuti ang mga sumusunod na pangunahing panuntunan na namamahala sa iyong paggamit ng Website. Mangyaring tandaan na ang iyong paggamit ng Website ay bumubuo ng iyong walang pasubaling kasunduan na sundin at dapat na masali sa mga Tuntunin at Kundisyon ng Paggamit. Kung ikaw (ang "Gumagamit") ay hindi sumasang-ayon sa kanila, huwag gamitin ang Website, magbigay ng anumang mga materyal sa Website o mag-download ng anumang mga materyal mula sa kanila.

Nakalaan sa mga operator ang karapatang i-update o baguhin ang mga Tuntunin at Kundisyon na ito sa anumang oras nang walang paunang abiso sa Gumagamit. Ang iyong paggamit ng Website na sumusunod sa anumang naturang pagbabago ay binubuo ng iyong walang pasubaling kasunduan na sundin at mai-bind ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito bilang binago. Para sa kadahilanang ito, hinihikayat ka naming suriin ang mga Tuntunin at Kundisyon ng Paggamit tuwing gagamitin mo ang Website.

Ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Paggamit na ito ay nalalapat sa paggamit ng Website at hindi umaabot sa anumang naka-link na mga site ng third party. Ang mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay naglalaman ng buong kasunduan (ang "Kasunduan") sa pagitan mo at ng Mga Operator patungkol sa Website. Ang anumang mga karapatang hindi malinaw na ipinagkaloob dito ay nakalaan.

Pinahihintulutan at Ipinagbawal ang Paggamit

Maaari mong gamitin ang Website para sa nag-iisang layunin ng pagbabahagi at pagpapalitan ng mga ideya sa iba pang mga User. Hindi mo maaaring gamitin ang Website upang lumabag sa anumang naaangkop na lokal, batas, pambansa, o internasyonal na batas, kasama na walang limitasyon ang anumang mga naaangkop na batas na nauugnay sa antitrust o iba pang iligal na kalakalan o mga kasanayan sa negosyo, mga batas sa seguridad ng estado ng estado at estado, mga regulasyong ipinahayag ng US Securities at Komisyon ng Palitan, anumang mga patakaran ng anumang pambansa o iba pang palitan ng seguridad, at anumang mga batas, alituntunin, at regulasyon ng Estados Unidos na namamahala sa pag-export at muling pag-export ng mga kalakal o teknikal na data.

Hindi ka maaaring mag-upload o magpadala ng anumang materyal na lumalabag sa maling paggamit ng copyright, patent, trademark, o lihim ng kalakal ng sinumang tao, o isiwalat sa pamamagitan ng Website ang anumang impormasyon na ang pagsisiwalat na kung saan ay maaaring maging isang paglabag sa anumang mga obligasyon sa pagiging kompidensiyal na mayroon ka.

Hindi ka maaaring mag-upload ng anumang mga virus, bulate, Trojan horse, o iba pang mga form ng nakakapinsalang code ng computer, o isailalim sa network o mga server ng Website sa hindi makatuwirang mga pagkarga ng trapiko, o kung hindi man ay makisali sa pag-uugali na itinuring na nakakagambala sa ordinaryong pagpapatakbo ng Website.

Mahigpit na ipinagbabawal ka sa pakikipag-usap sa o sa pamamagitan ng Website ng anumang labag sa batas, nakakasama, nakakasakit, nagbabanta, mapang-abuso, mapanirang-puri, nang-aabuso, mapanirang puri, malaswa, malaswa, mapoot, mapanlinlang, tahasang sekswal, lahi, etniko, o kung hindi man ay hindi kanais-nais na materyal ng anumang uri, kabilang, ngunit hindi limitado sa, anumang materyal na naghihikayat sa pag-uugali na maaaring bumuo ng isang kriminal na pagkakasala, magbunga ng pananagutang sibil, o kung hindi man lumalabag sa anumang naaangkop na batas lokal, estado, pambansa, o internasyonal.

Malinaw kang ipinagbabawal sa pag-iipon at paggamit ng personal na impormasyon ng ibang Mga Gumagamit, kabilang ang mga address, numero ng telepono, numero ng fax, email address o iba pang impormasyon sa pakikipag-ugnay na maaaring lumitaw sa Website, para sa layunin ng paglikha o pag-compile ng marketing at / o mga listahan ng pag-mail at mula sa pagpapadala ng ibang mga User ng mga hindi hinihiling na materyal sa marketing, maging sa pamamagitan ng facsimile, email, o iba pang teknolohikal na pamamaraan.

Malinaw ka ring ipinagbabawal mula sa pamamahagi ng personal na impormasyon ng Mga Gumagamit sa mga third-party na partido para sa mga layunin sa marketing. Ituturing ng mga Operator ang pagtitipon ng mga listahan ng marketing at mailing gamit ang personal na impormasyon ng Mga Gumagamit, ang pagpapadala ng mga hindi hinihiling na materyal sa marketing sa Mga Gumagamit, o ang pamamahagi ng personal na impormasyon ng Mga Gumagamit sa mga third party para sa mga layunin sa marketing bilang isang materyal na paglabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon ng Gumamit, at ang Mga Operator ay may karapatang wakasan o suspindihin ang iyong pag-access sa at paggamit ng Website at i-suspinde o bawiin ang iyong pagiging miyembro sa kasunduan nang walang pag-refund ng anumang bayad sa pagiging miyembro na nabayaran.

Tandaan ng Mga Operator na ang hindi pinahihintulutang paggamit ng personal na impormasyon ng Mga Gumagamit na may kaugnayan sa hindi hinihiling na pagsusulat sa marketing ay maaari ring maging sanhi ng mga paglabag sa iba't ibang mga batas ng estado at pederal na anti-spam. Nakalaan sa mga operator ang karapatang mag-ulat ng pang-aabuso sa personal na impormasyon ng Mga Gumagamit sa naaangkop na pagpapatupad ng batas at mga awtoridad ng gobyerno, at ang Mga Operator ay ganap na makikipagtulungan sa anumang awtoridad na nag-iimbestiga ng mga paglabag sa mga batas na ito.

Pagsusumite ng User

Ang Mga Operator ay hindi nais makatanggap ng kumpidensyal o pagmamay-ari na impormasyon mula sa iyo sa pamamagitan ng Website. Anumang materyal, impormasyon, o iba pang komunikasyon na iyong ipinapadala o nai-post ("Mga Kontribusyon") sa Website ay maituturing na hindi kumpidensyal.

Ang lahat ng mga kontribusyon sa site na ito ay lisensyado mo sa ilalim ng Lisensya ng MIT sa sinumang nais na gamitin ang mga ito, kasama na ang Mga Operator.

Kung nagtatrabaho ka para sa isang kumpanya o sa isang Unibersidad, malamang na hindi ikaw ang may-ari ng copyright ng anumang ginagawa mo, kahit na sa iyong libreng oras. Bago gumawa ng mga kontribusyon sa site na ito, kumuha ng nakasulat na pahintulot mula sa iyong employer.

Mga Listahan at Forum ng Talakayan ng Gumagamit

Ang mga Operator ay maaaring, ngunit hindi obligado,, subaybayan o suriin ang anumang mga lugar sa Website kung saan ang mga gumagamit ay nagpapadala o nag-post ng mga komunikasyon o nakikipag-usap lamang sa bawat isa, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga forum ng gumagamit at mga listahan ng email, at ang nilalaman ng anumang naturang mga komunikasyon. Ang Operators, gayunpaman, ay walang pananagutan na may kaugnayan sa nilalaman ng anumang naturang mga komunikasyon, maging man o hindi sa ilalim ng mga batas ng copyright, libelo, privacy, kalaswaan, o iba pa. Maaaring i-edit o alisin ng Mga Operator ang nilalaman sa Website sa kanilang paghuhusga anumang oras.

Paggamit ng Impormasyon na Personal na Makikilala

Sumasang-ayon ka na magbigay ng totoo, tumpak, kasalukuyang, at kumpletong impormasyon kapag nagrerehistro sa Website. Responsibilidad mong mapanatili at agad na mai-update ang impormasyon ng account na ito upang mapanatili itong totoo, tumpak, kasalukuyang, at kumpleto. Kung nagbibigay ka ng anumang impormasyon na mapanlinlang, hindi totoo, hindi tumpak, hindi kumpleto, o hindi kasalukuyang, o mayroon kaming makatuwirang batayan upang maghinala na ang naturang impormasyon ay mapanlinlang, hindi totoo, hindi tumpak, hindi kumpleto, o hindi kasalukuyang, kami ay naglalaan ng karapatang suspindihin o wakasan ang iyong account nang walang abiso at upang tanggihan ang anuman at lahat ng kasalukuyan at hinaharap na paggamit ng Website.

Bagaman ang mga seksyon ng Website ay maaaring matingnan lamang sa pamamagitan ng pagbisita sa Website, upang ma-access ang ilang Nilalaman at / o karagdagang mga tampok na inaalok sa Website, maaaring kailanganin mong mag-sign bilang isang panauhin o magparehistro bilang isang miyembro. Kung lumikha ka ng isang account sa Website, maaari kang hilingin sa iyo na ibigay ang iyong pangalan, address, isang User ID at password. Mananagot ka para sa pagpapanatili ng pagiging kompidensiyal ng password at account at ganap na responsable para sa lahat ng mga aktibidad na nagaganap na may kaugnayan sa iyong password o account. Sumasang-ayon ka kaagad na ipaalam sa amin ang anumang hindi awtorisadong paggamit ng alinman sa iyong password o account o anumang iba pang paglabag sa seguridad. Sumang-ayon ka pa rin na hindi mo papayagan ang iba, kabilang ang mga na ang mga account ay natapos na, upang ma-access ang Website gamit ang iyong account o User ID. Binibigyan mo ang mga Operator at lahat ng iba pang mga tao o entity na kasangkot sa pagpapatakbo ng Website ng karapatang magpadala, subaybayan, kunin, maiimbak, at gamitin ang iyong impormasyon na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng Website at sa pagbibigay ng mga serbisyo sa iyo. Ang mga Operator ay hindi maaaring at hindi kumuha ng anumang responsibilidad o pananagutan para sa anumang impormasyong isinumite mo, o ang iyong paggamit ng third party o paggamit ng maling impormasyon na naihatid o natanggap gamit ang website.

Pagbabayad ng pinsala

Sumasang-ayon ka upang ipagtanggol, bayaran at hawakan na hindi makasasama ang Mga Operator, ahente, vendor o tagatustos mula at laban sa anuman at lahat ng mga paghahabol, pinsala, gastos at gastos, kabilang ang mga makatuwirang bayarin ng mga abugado, na nagmula sa o nauugnay sa iyong paggamit o maling paggamit ng Website, kasama ang, nang walang limitasyon, ang iyong paglabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, ang paglabag mo, o anumang iba pang subscriber o gumagamit ng iyong account, ng anumang karapatang intelektuwal na karapatan o ibang karapatan ng sinumang tao o entity.

Pagwawakas

Ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Paggamit na ito ay epektibo hanggang sa winakasan ng alinmang partido. Kung hindi ka na sumasang-ayon na mabuklod ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, dapat mong ihinto ang paggamit ng Website. Kung hindi ka nasiyahan sa Website, ang kanilang nilalaman, o anuman sa mga tuntunin, kundisyon, at patakaran na ito, ang iyong nag-iisang ligal na lunas ay ihinto ang paggamit ng Website. Ang mga Operator ay may karapatang wakasan o suspindihin ang iyong pag-access sa at paggamit ng Website, o mga bahagi ng Website, nang walang abiso, kung naniniwala kami, sa aming sariling paghuhusga, na ang naturang paggamit (i) ay lumalabag sa anumang naaangkop na batas; (ii) ay nakakasama sa ating mga interes o interes, kabilang ang intelektuwal na pag-aari o iba pang mga karapatan, ng ibang tao o nilalang; o (iii) kung saan ang mga Operator ay may dahilan upang maniwala na ikaw ay lumalabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon ng Paggamit.

DISCLAIMER WARRANTY

ANG WEBSITE AT ASSOCIATED MATERIALS AY NAGBIGAY SA ISANG "AS IS" AT "AS AVAILABLE" BATAYAN. SA BUONG MAHALAGANG KAPANGYARIHAN NG APPLICABLE LAW, ANG OPERATORS AY KINAKAILANGAN ANG LAHAT NG MGA WARRANTIES, EXPRESS O IMPLIED, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR LURATE, OR INO-INFORMASI. ANG OPERATORS GUMAGAWA NG WALANG REPRESENTASYON O garantiya NA ANG WEBSITE AY MAKITA ANG IYONG mga KINAKAILANGAN, O ANG IYONG PAGGAMIT NG WEBSITE AY MAGIGING UNINTERRUPTED, PANAHON, KALIGTURAN, O LIBRENG PAGKAKAMALI; HINDI GINAGAWA NG MGA OPERATOR AY GUMAGAWA NG ANUMANG REPRESENTASYON O WARRANTY KUNG SA MGA RESULTA NA MAAARING MAKUHA MULA SA PAGGAMIT NG WEBSITE. ANG OPERATORS AY GUMAGAWA NG WALANG REPRESENTATION O WARRANTIES NG ANUMANG URI, EXPRESS O IMPLIED, TUNGKOL SA OPERASYON NG WEBSITE O ANG IMPORMASYON, NILALAMAN, MATERIALS, O PRODUKTO NA KASAMA SA WEBSITE.

SA ANUMANG KAGANAPAN AY ANG MGA OPERATOR O ANUMANG SA KANILANG Ahensya, ANG mga vendor o mga tagatustos ay HANGGANG HANGGAN SA ANUMANG PAMAMAGITAN KUNG ANO PA (KASAMA, WALANG LIMITASYON, Pinsala para sa pagkawala ng mga kita, BUSINESS INTERRUPTION, NAWAWALA NG IMPORMASYON) UPANG GAMITIN ANG WEBSITE, KAHIT KUNG ANG OPERATORS AY PINAYO NG POSIBLIDAD NG GANUNANG PAMAMAGITAN. Ang DISCLAIMER NA ITO AY NAGLALAKAT NG ISANG MAHALAGANG BAHAGI NG KASUNDUAN NA ITO. DAHIL SA ILANG JURISDICTIONS AY BAWAL ANG EXCLUSION O LIMITATION OF LIABILITY PARA SA CONSEQUENTIAL O INCIDENTAL DAMAGES, ANG NASA LIMITASYON AY HINDI MAAARAP SA IYO.

NAKAKAINTINDIHAN AT NAGKASUNDUAN KA NA ANG ANUMANG NILALAMAN NA NAG-download O IBA AY NAKAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT NG WEBSITE AY SA IYONG SARILING PAGTUKLAS AT PELIGRONG AT KAYO AY LALALIM NG RESPONSIBLE PARA SA ANUMANG PAMAMAGITAN SA IYONG SISTEMA SA KOMPUTER O HINDI PAGKAWALA NG DATA O BUSINESS INTERRUPTION NA RESULTA NG RESULTA NA NG NILALAMAN. ANG OPERATORS AY HINDI DAPAT RESPONSIBLE PARA SA ANUMANG LOSS O PAMAMAGITAN NA DAHIL, O HINIWAL NA GINING sanhi, DIREKTO O INDIRECTLY, NG IMPORMASYON O IDEAS NA KUMUHA, MUNGKIN O SANGGUNIAN SA O APLARING SA WEBSITE. ANG IYONG PAGSASALI SA WEBSITE AY MAG-IISA SA IYONG SARILI NA PELIGRONG. WALANG PAYO O IMPORMASYON, KUNG BISA O SINULAT, NAKAKUHA MO MULA SA OPERATOR O SA PAMAMAGITAN NG OPERATORS, ANG KANILANG MGA EMPLEYADO, O ANG IKATLONG KATAPING AY LILIKHA ANG ANUMANG WARRANTY NA HINDI MAALAM NA GINAWA DITO. NAKIKILALA KAYO, SA IYONG PAGGAMIT NG WEBSITE, NA ANG IYONG PAGGAMIT NG WEBSITE AY NASA IYONG SOLE RISK.

LIMITASYON NG LIABILITY. SA ILALIM NG WALANG CIRCUMSTANCES AT HINDI SA ilalim ng TEORYANG LEGAL O MAGKATAPOS, KUNG SA TORT, CONTRAK, NEGLIGENSIYA, MAIKLING PANANAGUTAN O SA IBA PA, GUSTO ANG MGA OPERATORO O ANUMANG SA KANILANG Ahente, VENDORS O SUPPLIERS AY MAGIGING GAMIT SA PAGGAMIT O SA ANUMANG TAO PARA SA GAMIT SA ANUMANG TAO, , INCIDENTAL O CONSEQUENTIAL LOSSES O PAMAMAGITAN NG ANUMANG KALIKASAN NA NANGALAKAS O SA KAUGNAYAN NG PAGGAMIT NG O INABILIDAD NA GAMITIN ANG WEBSITE O PARA SA ANUMANG BREACH OF SECURITY ASSOCIATED WITH THE TRANSMISSION OF SENSITIVE INFORMATION THROUGH THE WEFSOUGH PARA SA WEBRATE NG WEFSOUGH WEBSITE, KASAMA, WALANG LIMITASYON, Pinsala PARA SA NAWALA NG KITA, NAWAWALA NG GOODWILL, NAWALA O KORUPSYON NG DATA, STOPPAGE NG TRABAHO, KATAPOS NG MGA RESULTA, O KAPAGBILISAN NG KOMPUTER O MALFUNCTION, KAHIT KUNG ANG ISANG AUTHORIZEDED REPRESENTO AY NAGING ADS. ALAM SA POSSIBILIDAD NG GANITONG KASAKITAN.

ANG TOTAL NA CUMULATIVE LIABILITY NG OPERATORS PARA SA ANUMANG LAHAT NG LAHAT NG KASAKIT SA KAUGNAYAN NG WEBSITE AY HINDI LALABAS SA LIMANG DOLLAR SA US ($ 5.00). USER AGREES AND ACKNOWLEDGES NA ANG NAKAKATAPOS NG LIMITASYON SA KATOTOHANAN AY ISANG MAHAL NA BATAY NG BARGAIN AT NA ANG OPERATORS AY HINDI MAGBIBIGAY NG WEBSITE ABSENT GANITONG LIMITATION.

Pangkalahatan

Ang Website ay naka-host sa Estados Unidos. Ang mga Operator ay walang paghahabol na ang Nilalaman sa Website ay naaangkop o maaaring ma-download sa labas ng Estados Unidos. Ang pag-access sa Nilalaman ay maaaring hindi ligal ng ilang mga tao o sa ilang mga bansa. Kung na-access mo ang Website mula sa labas ng Estados Unidos, ginagawa mo ito sa iyong sariling peligro at responsable para sa pagsunod sa mga batas ng iyong nasasakupan. Ang mga probisyon ng UN Convention tungkol sa Mga Kontrata para sa Internasyonal na Pagbebenta ng Mga Kalakal ay hindi mailalapat sa Mga Tuntuning ito. Ang isang partido ay maaaring magbigay ng paunawa sa ibang partido sa pamamagitan lamang ng pagsulat sa punong lugar ng negosyo ng partido na iyon, pansin ng punong opisyal na ligal ng partido na iyon, o sa ibang address o sa ibang pamamaraan na dapat tukuyin ng partido sa pamamagitan ng pagsulat. Ang abiso ay ituturing na ibinigay sa personal na paghahatid o facsimile, o, kung ipinadala sa pamamagitan ng sertipikadong mail na may paunang bayad sa selyo, 5 araw ng negosyo pagkatapos ng araw ng pagpapadala, o, kung ipinadala ng international overnight courier na may bayad na selyo, 7 araw ng negosyo pagkatapos ng petsa ng pagpapadala ng koreo Kung ang anumang probisyon dito ay pinangako na hindi maipapatupad, ang natitirang mga probisyon ay magpapatuloy sa buong lakas nang hindi apektado sa anumang paraan. Dagdag dito, sumasang-ayon ang mga partido na palitan ang naturang hindi maipapatupad na probisyon ng isang ipinatutupad na probisyon na malapit na tinatayang ang hangarin at pang-ekonomiyang epekto ng hindi maipapatupad na probisyon. Ang mga heading ng seksyon ay para sa mga layunin ng sanggunian lamang at hindi tumutukoy, naglilimita, magpapahiwatig o naglalarawan sa saklaw o lawak ng naturang seksyon. Ang kabiguan ng Mga Operator na kumilos patungkol sa isang paglabag sa Kasunduang ito sa iyo o sa iba pa ay hindi bumubuo ng isang waiver at hindi dapat limitahan ang mga karapatan ng Mga Operator patungkol sa naturang paglabag o anumang kasunod na paglabag. Ang anumang aksyon o pagpapatuloy na nagmula sa o nauugnay sa Kasunduang ito o paggamit ng Gumagamit ng Website ay dapat dalhin sa mga korte ng Belgium, at pumayag ka sa eksklusibong personal na hurisdiksyon at lugar ng naturang mga korte. Anumang sanhi ng pagkilos na mayroon ka patungkol sa iyong paggamit ng Website ay dapat na magsimula sa loob ng isang (1) taon pagkatapos maganap ang pag-angkin o sanhi ng pagkilos. Itinakda ng Mga Tuntuning ito ang buong pag-unawa at kasunduan ng mga partido, at humahalili sa anuman at lahat ng oral o nakasulat na mga kasunduan o pag-unawa sa pagitan ng mga partido, tungkol sa kanilang paksa. Ang pagwawaksi sa isang paglabag sa anumang probisyon ng Kasunduang ito ay hindi dapat ipakahulugan bilang isang pagwawaksi sa anumang iba pa o kasunod na paglabag.

Mga Link sa Ibang Mga Materyales

Maaaring maglaman ang Website ng mga link sa mga site na pagmamay-ari o pinamamahalaan ng malayang mga third party. Ang mga link na ito ay ibinibigay para sa iyong kaginhawaan at sanggunian lamang. Hindi namin kontrolado ang mga nasabing site at, samakatuwid, hindi kami responsable para sa anumang nilalaman na nai-post sa mga site na ito. Ang katotohanan na ang mga Operator ay nag-aalok ng mga naturang link ay hindi dapat ipakahulugan sa anumang paraan bilang isang pag-eendorso, pahintulot, o pag-sponsor ng site na iyon, ang nilalaman nito o ang mga kumpanya o mga produkto na isinangguni doon, at ang mga Operator ay may karapatang tandaan ang kakulangan nito ng pagkakaugnay, sponsorship, o pag-endorso sa Website. Kung magpasya kang i-access ang anuman sa mga third party na mga site na naka-link sa pamamagitan ng Website, gagawin mo ito nang buong peligro. Dahil ang ilang mga site ay gumagamit ng mga awtomatikong resulta ng paghahanap o kung hindi man ay nai-link ka sa mga site na naglalaman ng impormasyon na maaaring maituring na hindi naaangkop o nakakainsulto, ang Operators ay hindi maaaring managot para sa katumpakan, pagsunod sa copyright, legalidad, o kagandahang-asal ng materyal na nilalaman sa mga site ng third party, at ikaw sa pamamagitan nito hindi matatawaran ang anumang paghahabol laban sa amin patungkol sa mga naturang site.

Abiso Ng Posibleng Paglabag sa Copyright

Sa kaganapan na naniniwala kang ang materyal o nilalamang nai-publish sa Website ay maaaring makasira sa iyong copyright o ng isa pa, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.