chỉ trích

Phê bình | Sean Scully, 'SQUARE'

Từ Kazimir Malevich đến Josef Albers, hình vuông đã được đánh giá cao vì tính linh hoạt khách quan của nó, giúp hình thành các ý tưởng [...]
1 2 3 ... 18