અમારો સંપર્ક કરો

વિઝ્યુઅલ આર્ટિસ્ટની ન્યૂઝ શીટ પર વધુ માહિતી માટે, પોસ્ટ અથવા ઇમેઇલ દ્વારા સંપાદકોનો સંપર્ક કરવા માટે મફત લાગે. જો તમને વિઝ્યુઅલ આર્ટિસ્ટની ન્યૂઝ શીટ માટે લખવામાં રસ હોય, તો કૃપા કરીને અમારું જુઓ સબમિશંસ માર્ગદર્શિકા અમારો સંપર્ક કરતા પહેલા પેજ.

સુવિધા સંપાદક: જોઆન લોઝ joanne@visualartists.ie
નિર્માણ સંપાદક / ડિઝાઇન / જાહેરાત: થોમસ પૂલ news@visualartists.ie

વિઝ્યુઅલ આર્ટિસ્ટ્સની ન્યૂઝ શીટ
વિઝ્યુઅલ આર્ટિસ્ટ આયર્લેન્ડ
ચણતર
151-156 થોમસ સ્ટ્રીટ
અશર આઇલેન્ડ
ડબલિન, D08 PY5E
T: + 353 (0) 1 672 9488
E: info@visualartists.ie
W: વિઝ્યુએલરિસ્ટ્સ.ઇ