Bài viết

Tháng Chín 29, 2021 0

Lễ hội | Protean Worldmaking

Lễ hội Cork Midsummer, được thành lập vào năm 2008, đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây và bây giờ có thể là [...]

chỉ trích

1 Tháng Mười 0

Phê bình | 'Một cuộc trò chuyện diễn ra, không ai nói lời nào'

'Một cuộc trò chuyện đã xảy ra, không ai nói một lời' đồng thời đơn giản và phức tạp về khái niệm, [...]