Bài viết

26 Tháng Năm, 2023 0

Hồ sơ dự án | Làm lại vỏ trái đất

“Chất liệu mà chúng ta nói gần như là chất liệu của ma thuật. Do một tai nạn tự nhiên, silic nóng chảy (các [...]

chỉ trích

24 Tháng Năm, 2023 0

Phê bình | Niamh O'Malley, 'Tập hợp'

Một cái bóng lưu động xuất hiện; một làn sương mù trên sông Garavogue tạo ra những gợn sóng mờ qua cửa sổ [...]