которуу
миниВАН
Шаардык граффитиден абстракттуу сюрреализмге чейин, miniVAN заманбап маданияттын кагышын чагылдырып, дайыма өнүгүп жаткан көркөм пейзажды чеберчилик менен башкарат.

Visual Artists News Sheet программасынын пионердик рухунан шыктанган miniVAN заманбап искусствонун пейзажын кайра аныктоону көздөп, белгилүү сүрөтчүлөр жана жаңыдан чыгып келе жаткан таланттар үчүн ар тараптуу платформаны камсыздайт. Биз өткөндүн тамырларын урматтоо менен, биз искусство адамзаттын тажрыйбасын шыктандырып, талашып турган келечекти элестетип, өзгөрүү духун кызуу кабыл алабыз.

Кызыктуу өзгөчөлүктөргө, эксклюзивдүү интервьюларга жана ойго түртүүчү редакциялык макалаларга жык толгон miniVANдын ар бир саны өзүнчө коллекциялык көркөм чыгарма. Окурмандар инсайдердик түшүнүктөрдү, көшөгө артындагы анекдотторду жана көркөм зеитгеистти калыптандырган айтылбаган баатырлардын майрамын күтө алышат.

MiniVAN артындагы көрөгөч команда атактуу көркөм жазуучуларды, кадыр-барктуу сүрөтчүлөрдү жана кураторлорду, ошондой эле окурмандар менен сүрөтчүлөр үчүн байытуучу тажрыйбаны түзүүгө арналган жалындуу чыгармачыл адамдарды камтыйт.

miniVAN сизди фантазиянын чегинен ашкан укмуштуудай саякатка чыгууга чакырат. Сиз искусствону сүйгөн адамсызбы, жаңыдан өсүп келе жаткан сүрөтчүсүзбү, же жөн эле визуалдык экспрессиянын өзгөртүүчү күчүн кызыктырасызбы, miniVAN сизди сүрөтчүлөрдүн студиясынын ичинен чыгармачылыктын кеңири чөйрөсүнө алып келип, кумарыңызды жандырып, көз караштарыңызды кеңейтүүнү убада кылат. визуалдык искусство жөнүндө ойлогонубуздан тышкаркы практикалар.