Жазуучулардын стили боюнча колдонмо

Визуалдык сүрөтчүлөрдүн жаңылыктар баракчасында жарыялоо үчүн берилген тексттер төмөнкү стилдик көрсөтмөгө ылайык келиши керек. Тексттер стилдик көрсөтмөгө байланыштуу суб-түзөтүлүп, далилденген.

 • Ирландча-англисче орфография бардык тексттерге колдонулушу керек. Биздин орфографиялык жана стилдик жетекчиликтин шилтемеси бул Оксфорддун англисче сөздүгү.
 • Кыскартылган сөздөргө тыныш белгилери талап кылынбайт - мисалы, артыкчылык АКШ эмес, АКШ; UK эмес UK; IMMA эмес IMMA
 • Ардак наамдар тыныш белгилеринин кереги жок - мисалы, Смит мырза Смит эмес; Доктор Смит эмес, доктор Смит; Сент-Патрик Сент-Патрик эмес.
 • баш тамгалар адамдын ысымына тыныш белгилери талап кылынат - мисалы JK Simmons JK Simmons эмес.
 • Забур белгилөө үчүн колдонулушу керек жеке көркөм чыгармалардын аталышы. Буга китептердин, ырлардын, кинотасмалардын, телекөрсөтүү жана радио программалары, театр чыгармалары ж.б.
 • Жалгыз тырмакча / үчүн тескери үтүр коюлушу керек көргөзмөлөрдүн жана долбоорлордун аталыштары.
 • Отчеттук сөз жана цитаталар эки тырмакча менен белгилениши керек.
 • Басым үчүн бир тырмакча же курсив дагы аз колдонулушу мүмкүн. Басып чыгаруу үчүн тексттин ичинде бүктөө колдонулбашы керек.
 • Мекемелер, узак мөөнөттүү долбоорлор же гезит-журналдардын аталыштары жазылбашы керек же бир тырмакчада көрсөтүлбөшү керек, мисалы EVA жок EVA; Irish Times эмес Irish Times.
 • Дефис жана тире - сураныч айырмачылыкты белгилеп коюңуз. Кыска дефис татаал сөздөрдө гана колдонулушу керек (мисалы, миң жылдыкка чейинки). Сүйлөмдөрдү узартуу үчүн эң узунураак аралык тилкесин гана колдонуу керек - бул узунураак тилкеге ​​"alt" баскычын жана дефис / тире баскычын басып туруп жетүүгө болот.
 • баш тамга менен жазуу - Көргөзмөлөрдүн, көркөм чыгармалардын жана долбоорлордун аталыштары, эреже боюнча, эксцентрикалык же идиосинкратикалык формада иш-чаранын, көркөм чыгарманын же долбоордун графикалык иденттүүлүгүнүн бир бөлүгү болсо дагы, капиталдаштыруунун жана капиталдаштырбоонун кадимки эрежелерин сакташы керек.
 • А-Я Даталар көргөзмөлөрдүн жана долбоорлордун жазылышы керек: күндү (сандар менен гана), айды, жылды (ушул жылы гана кирет), мисалы, 11-жылдын 15-мартынан 2017-июлуна чейин.
 • Насыялар көркөм чыгармалардын сүрөттөрү үчүн төмөнкү форматты алуу керек: Сүрөтчүнүн аты-жөнү, Көркөм чыгарманын аталышы (курсив менен), датасы, орточо өлчөмдөрү (эгер бар болсо) жана фотосүрөттөр. Тиешелүү болсо, өткөрүлө турган жер / жер, датасы жана көргөзмөнүн аталышы камтылышы мүмкүн (мисалы, иш-чаранын документтери же кадрларды орнотуу).
 • Утурумдук академиялык текст эрежелерине эмес, жөнөкөй жазылышы керек, мисалы, Кристофер Стинсон, VAN стили боюнча колдонмо, VAI Publishing, Дублин, стр. 30.
 • кылым –Сандар, чоң тамгалар же кыскартуулар жок - мисалы, XVII кылым. Сын атооч катары колдонулса, дефис менен жазылат - мисалы, XVII кылымдагы көйнөк ж.б.
 • номерлер онго чейин жана анын ичинде сөз түрүндө жазылышы керек (мисалы, бир, эки, үч ж.б.). Ондон чоң сандар сан түрүндө жазылышы керек (мис. 26, 89, 100 ж.б.).
 • Цифралык цифралар беш же андан көп цифра менен үтүр болушу керек - мисалы, 10,000 23,944; 100,000; XNUMX.
 • Possessive көптүктөр тамга менен аяктайт s аяктагандан кийин бир апостроф менен жазылышы керек s - мисалы, скульпторлор.
 • үчүн тили, ээлик көптүктөр бир апостроф жана кошумча менен жазылышы керек s - мисалы, Джонс айымдын мышыгы. Өзгөчө учурлар классикалык же библиялык ысымдар (мисалы, Сократ же Иса).
 • качан эллипсис колдонулат, эллипсиске чейин боштук калтырбаңыз, андан кийин дагы бир орун калтырыңыз, мисалы: "Ал көпкө тыныгып ... анан улантты".