ติดต่อเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นข่าวของ Visual Artists โปรดติดต่อบรรณาธิการทางไปรษณีย์หรืออีเมล หากคุณสนใจที่จะเขียนแผ่นข่าวของ Visual Artists โปรดดูที่ แนวทางการส่งผลงาน หน้าก่อนติดต่อเรา

ตัวแก้ไขคุณสมบัติ: กฎหมายโจแอนน์ joanne@visualartists.ie
บรรณาธิการการผลิต/ออกแบบ/โฆษณา: โทมัส พูล news@visualartists.ie

เอกสารข่าวทัศนศิลป์
ศิลปินทัศนศิลป์ไอร์แลนด์
งานก่ออิฐ
151-156 ถนนโทมัส
เกาะอัชเชอร์
ดับลิน, D08 PY5E
T: + 353 (0) 1 672 9488
E: info@visualartists.ie
W: Visualaritsts.ie