ประกาศทางกฎหมาย

ประกาศทางกฎหมาย

เราซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ให้บริการสาธารณะแก่ผู้ใช้ของเรา

โปรดตรวจสอบกฎพื้นฐานต่อไปนี้ที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณอย่างรอบคอบ โปรดทราบว่าการใช้งานเว็บไซต์ของคุณถือเป็นข้อตกลงแบบไม่มีเงื่อนไขของคุณในการปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หากคุณ ("ผู้ใช้") ไม่เห็นด้วยกับพวกเขา อย่าใช้เว็บไซต์ จัดหาวัสดุใด ๆ ให้กับเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ จากพวกเขา

ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์ของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงที่ไม่มีเงื่อนไขของคุณในการปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุผลนี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ใช้กับการใช้เว็บไซต์และไม่ขยายไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมด (“ข้อตกลง”) ระหว่างคุณและผู้ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้จะถูกสงวนไว้.

การใช้งานที่ได้รับอนุญาตและห้ามใช้

คุณสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ใช้รายอื่นเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์เพื่อละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการผูกขาดหรือการค้าหรือการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและของรัฐ ข้อบังคับที่ประกาศโดยหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ใดๆ ของการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในประเทศหรืออื่นๆ และกฎหมาย กฎ และข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาที่ควบคุมการส่งออกและการส่งออกซ้ำของสินค้าโภคภัณฑ์หรือข้อมูลทางเทคนิค

คุณไม่สามารถอัปโหลดหรือส่งข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดหรือยักยอกลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือความลับทางการค้าของบุคคลใดๆ หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ซึ่งถือเป็นการละเมิดภาระผูกพันในการรักษาความลับใด ๆ ที่คุณอาจมี

คุณไม่สามารถอัปโหลดไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายในรูปแบบอื่น ๆ หรือทำให้เครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์มีการรับส่งข้อมูลที่ไม่สมเหตุผล หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่ถือว่าขัดขวางการทำงานปกติของเว็บไซต์

ห้ามมิให้คุณทำการสื่อสารบนหรือผ่านเว็บไซต์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ล่วงละเมิด ข่มขู่ หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น เกลียดชัง ฉ้อฉล ทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง ทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือเนื้อหาที่น่ารังเกียจของ ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สื่อใดๆ ที่ส่งเสริมการกระทำที่ก่อให้เกิดความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ห้ามคุณรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่น รวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์โดยชัดแจ้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือรวบรวมการตลาดและ/หรือรายชื่อผู้รับจดหมายและ จากการส่งเอกสารทางการตลาดที่ไม่พึงประสงค์ให้กับผู้ใช้รายอื่น ไม่ว่าจะทางโทรสาร อีเมล หรือวิธีการทางเทคโนโลยีอื่นๆ

นอกจากนี้ คุณยังไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากการแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไปยังบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ผู้ประกอบการจะถือว่าการรวบรวมรายชื่อทางการตลาดและการส่งเมลโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ การส่งสื่อการตลาดที่ไม่พึงประสงค์ไปยังผู้ใช้ หรือการแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การใช้งาน และผู้ประกอบการสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ และระงับหรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกของคุณในสมาคมโดยไม่ต้องคืนเงินค่าสมาชิกที่จ่ายไป

ผู้ประกอบการทราบว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดต่อทางการตลาดที่ไม่พึงประสงค์อาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านสแปมของรัฐและรัฐบาลกลางต่างๆ ผู้ประกอบการสงวนสิทธิ์ในการรายงานการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสม และผู้ประกอบการจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่สอบสวนการละเมิดกฎหมายเหล่านี้

ยินยอมของผู้ใช้

ผู้ประกอบการไม่ต้องการรับข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์จากคุณผ่านทางเว็บไซต์ เนื้อหา ข้อมูล หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่คุณส่งหรือโพสต์ ("การมีส่วนร่วม") ไปยังเว็บไซต์จะถือว่าไม่เป็นความลับ

ผลงานทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับอนุญาตจากคุณภายใต้ใบอนุญาต MIT ให้กับทุกคนที่ต้องการใช้ รวมถึงผู้ประกอบการ

หากคุณทำงานให้กับบริษัทหรือมหาวิทยาลัย เป็นไปได้ว่าคุณไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ในสิ่งที่คุณทำ แม้แต่ในเวลาว่าง ก่อนบริจาคให้กับไซต์นี้ ให้ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายจ้างของคุณ

รายการสนทนาและกระดานสนทนาของผู้ใช้

ผู้ประกอบการอาจแต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบหรือตรวจสอบพื้นที่ใด ๆ บนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ส่งหรือโพสต์การสื่อสารหรือสื่อสารกันเพียงอย่างเดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงฟอรัมผู้ใช้และรายชื่ออีเมล และเนื้อหาของการสื่อสารดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการสื่อสารดังกล่าว ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ การหมิ่นประมาท ความเป็นส่วนตัว ความลามกอนาจาร หรืออย่างอื่น ผู้ให้บริการอาจแก้ไขหรือลบเนื้อหาบนเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของตนได้ตลอดเวลา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเมื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการรักษาและปรับปรุงข้อมูลบัญชีนี้โดยทันทีเพื่อให้เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน หากคุณให้ข้อมูลใดๆ ที่เป็นการฉ้อโกง ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน หรือเรามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการฉ้อโกง ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติ บัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แม้ว่าส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์จะดูได้ง่ายๆ โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาและ/หรือคุณสมบัติเพิ่มเติมที่นำเสนอบนเว็บไซต์ คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ในฐานะแขกหรือลงทะเบียนในฐานะสมาชิก หากคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ คุณอาจถูกขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชี และรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับรหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ คุณตกลงเพิ่มเติมว่าคุณจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่น รวมถึงผู้ที่บัญชีถูกยุติ เข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้บัญชีหรือ ID ผู้ใช้ของคุณ คุณให้สิทธิ์แก่ผู้ประกอบการและบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเว็บไซต์ในการส่ง ตรวจสอบ เรียกค้น จัดเก็บ และใช้ข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเว็บไซต์และในการให้บริการแก่คุณ ผู้ประกอบการไม่สามารถและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งหรือการใช้งานของคุณหรือบุคคลที่สามหรือการใช้ข้อมูลที่ส่งหรือรับโดยใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิด

การชดเชย

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องผู้ประกอบการ ตัวแทน ผู้ขายหรือซัพพลายเออร์จากและต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การละเมิดโดยคุณ หรือสมาชิกหรือผู้ใช้บัญชีของคุณ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ

การสิ้นสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้มีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยุติ หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อีกต่อไป คุณต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์ หากคุณไม่พึงพอใจกับเว็บไซต์ เนื้อหาในเว็บไซต์ หรือข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายใด ๆ เหล่านี้ การเยียวยาทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวของคุณคือการยุติการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณหรือบางส่วนของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากเราเชื่อว่าการใช้ดังกล่าว (i) ถือเป็นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว (ii) เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ของเรา รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือ (iii) เมื่อผู้ประกอบการมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าคุณกำลังละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

การปฏิเสธความรับผิดการรับประกัน

เว็บไซต์และสื่อที่เกี่ยวข้องมีให้ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ผู้ประกอบการปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายได้และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือทรัพย์สิน ผู้ให้บริการไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์จะตอบสนองความต้องการของคุณ หรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือผู้ให้บริการไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้เว็บไซต์ ผู้ให้บริการไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับการดำเนินงานของเว็บไซต์หรือข้อมูล เนื้อหา วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ประกอบการหรือตัวแทนของพวกเขา ผู้ขายหรือซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล) ที่เกิดขึ้นจากการใช้ ในการใช้เว็บไซต์ แม้ว่าผู้ให้บริการจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงนี้ เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งห้ามการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ

คุณเข้าใจและตกลงว่าเนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้เว็บไซต์นั้นเป็นดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการสูญหายของข้อมูลดาวน์โหลดที่รบกวนจากฐานข้อมูล ของเนื้อหา ผู้ประกอบการจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยข้อมูลหรือแนวคิดที่มีอยู่ แนะนำหรืออ้างอิงในหรือปรากฏบนเว็บไซต์ การมีส่วนร่วมของคุณในเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจากผู้ประกอบการหรือผ่านผู้ให้บริการ พนักงานของพวกเขา หรือบุคคลที่สามจะไม่สร้างการรับประกันใดๆ ที่ไม่ได้ทำไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ คุณรับทราบโดยการใช้เว็บไซต์ว่าการใช้งานเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

ข้อจำกัดความรับผิด ภายใต้สถานการณ์และภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายหรือความเป็นธรรม ไม่ว่าในการละเมิด สัญญา ความประมาท ความรับผิดที่เข้มงวดหรืออย่างอื่น ผู้ประกอบการหรือตัวแทนใด ๆ ของพวกเขา ผู้ขายหรือซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดต่อผู้ใช้รายใดรายหนึ่ง การสูญเสียหรือความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องของธรรมชาติใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือสำหรับการละเมิดความปลอดภัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลที่สำคัญผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล การหยุดชะงักของงาน ความถูกต้องของผลลัพธ์ หรือความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์หรือการทำงานผิดพลาด แม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากตัวแทนสำรอง ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

ความรับผิดสะสมรวมของผู้ดำเนินการสำหรับการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะไม่เกินห้าดอลลาร์สหรัฐ (5.00 ดอลลาร์) ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่าข้อจำกัดความรับผิดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นพื้นฐานสำคัญของการต่อรอง และผู้ประกอบการจะไม่ให้เว็บไซต์ขาดการจำกัดดังกล่าว

General

เว็บไซต์นี้โฮสต์ในสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการไม่ได้อ้างว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์มีความเหมาะสมหรือสามารถดาวน์โหลดได้นอกสหรัฐอเมริกา การเข้าถึงเนื้อหาอาจไม่ถูกกฎหมายโดยบุคคลหรือในบางประเทศ หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์จากนอกสหรัฐอเมริกา คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเองและต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดเหล่านี้ คู่สัญญาอาจแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ณ สถานประกอบธุรกิจหลักของคู่สัญญานั้นเท่านั้น การสอบถามจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายหลักของคู่สัญญานั้น หรือตามที่อยู่อื่นหรือโดยวิธีการอื่นตามที่คู่สัญญาจะต้องระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การแจ้งจะถือว่าได้รับเมื่อจัดส่งส่วนบุคคลหรือโทรสาร หรือหากส่งโดยไปรษณีย์ที่ลงทะเบียนพร้อมชำระค่าไปรษณีย์ล่วงหน้า 5 วันทำการหลังจากวันที่ส่งไปรษณีย์ หรือหากส่งโดยผู้จัดส่งข้ามคืนระหว่างประเทศพร้อมค่าไปรษณีย์แบบชำระเงินล่วงหน้า 7 วันทำการหลังจากวันที่ การส่งจดหมาย หากข้อกำหนดใด ๆ ในที่นี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแทนที่ข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวด้วยข้อกำหนดที่บังคับใช้ได้ ซึ่งใกล้เคียงกับเจตนาและผลทางเศรษฐกิจของข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ใกล้เคียงที่สุด ส่วนหัวของส่วนมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ได้กำหนด จำกัด ตีความหรืออธิบายขอบเขตหรือขอบเขตของส่วนดังกล่าว ความล้มเหลวของผู้ให้บริการในการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงนี้โดยคุณหรือผู้อื่นไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์และจะไม่จำกัดสิทธิ์ของผู้ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดดังกล่าวหรือการละเมิดใดๆ ที่ตามมา การดำเนินการหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้จะต้องถูกนำขึ้นศาลของเบลเยียม และคุณยินยอมให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะบุคคลและสถานที่ของศาลดังกล่าว สาเหตุของการกระทำใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณต้องเริ่มต้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากการเรียกร้องหรือสาเหตุของการดำเนินการ ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดความเข้าใจและข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาและแทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาในสาระสำคัญ การสละสิทธิ์สำหรับการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์สำหรับการละเมิดอื่น ๆ หรือที่ตามมา

ลิงค์ไปยังวัสดุอื่นๆ

เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยอิสระ ลิงค์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและอ้างอิงเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมไซต์ดังกล่าว ดังนั้นเราจึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์เหล่านี้ ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ให้บริการเสนอลิงก์ดังกล่าวไม่ควรตีความในทางใดๆ ว่าเป็นการรับรอง การอนุญาต หรือการสนับสนุนของเว็บไซต์นั้น เนื้อหาหรือบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงในนั้น และผู้ประกอบการสงวนสิทธิ์ที่จะสังเกตว่าไม่มีความเกี่ยวข้อง การสนับสนุนหรือการรับรองบนเว็บไซต์ หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดเอง เนื่องจากบางไซต์ใช้ผลการค้นหาอัตโนมัติหรือเชื่อมโยงคุณไปยังไซต์ที่มีข้อมูลที่อาจถือว่าไม่เหมาะสมหรือเป็นที่น่ารังเกียจ ผู้ให้บริการไม่สามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้อง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความเหมาะสมของเนื้อหาที่อยู่ในไซต์ของบุคคลที่สาม และคุณ ขอสละสิทธิ์โดยไม่สามารถเพิกถอนการเรียกร้องใด ๆ ต่อเราเกี่ยวกับไซต์ดังกล่าวได้

การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เป็นไปได้

ในกรณีที่คุณเชื่อว่าเนื้อหาหรือเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อาจละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณหรือของผู้อื่นได้โปรด ติดต่อเรา เรา