Articles

September 26, 2022 0

Tiirka | Codka Hadalka

Jiilaalkii 2020, waxa igu martiqaaday Maamulaha Guud iyo Agaasimaha Farshaxanka, Emma-Lucy O'Brien, inaan noqdo Curator-in-Residence [...]

muhiim ah

September 23, 2022 0

Naqdin | Patrick MacAllister, 'Peering Out'

Bandhiga 31 sawiro saliid ah iyo warbaahinta isku dhafan ee Patrick MacAllister's show 'Peering Out' [...]